Atenció al client, consumidor i usuari

Comerç i màrqueting
 • Coordinació
 • Pilar Bertrans Costa
 • Redacció
 • Isabel Aller Castro
 • Pilar Bertrans Costa
 • Carme Garcia Pellicer
 • Rubén Pino Garcia
 • Adaptació
 • Pilar Bertrans Costa
 • Comerç i màrqueting
 • W.CFGS.VEC.M12/0.17
 • CFGS Gestió de vendes i espais comercials
© Departament d'Educació
Primera edició: febrer 2017

Taula de Continguts