Gestió Financera

Administració i gestió
  • Coordinació
  • Núria Vilanova Morató
  • Redacció
  • Ferran Fontané Yubero
  • Ferran de Torres Burgos
  • Administració i gestió
  • W.CFGS.AFI.M08/0.19
  • Administració i finances
© Departament d'Educació
Primera edició: setembre 2019
Última actualització: de novembre 2022

Taula de Continguts