Comunicació i atenció al client

Administració i gestió
 • Coordinació
 • Carme Garcia Pellicer
 • Redacció
 • Isabel Aller Castro
 • Roser Ferré Guardiola
 • Carme Garcia Pellicer
 • Rubén Pino Garcia
 • Adaptació
 • Carme Garcia Pellicer
 • Pilar Bertrans Costa
 • Administració i gestió
 • CFGS.ADM.M01/0.14
 • CFGS - Administració i finances \ CFGS - Assistència a la direcció
© Departament d'Educació
Primera edició: febrer 2014

Taula de Continguts