Activitats

Intervenció educativa sistematitzada

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar els diferents tipus de tractaments educatius per portar a terme una intervenció educativa sistematitzada que potenciï el desenvolupament sensoperceptiu.

Responeu a les preguntes que hi ha a continuació amb un màxim de 10 línies:

 • Per què és important una sistematització en la intervenció educativa dels sentits?
 • Coneixeu algun/s model/s d’intervenció?

 • Perquè és a través dels sentits que l’infant pren contacte amb el món i que rep la informació de tot el que l’envolta. Si tenim en compte això, veurem que els sentits són la porta d’entrada al coneixement, al desenvolupament cognitiu i també al motor.
 • Hi ha dos models d’intervenció: el que representa a Condemarin (model d’estimulació sensorial tàctil i cinestèsica) i el de Gimeno (educació multisensorial).

Llista per a la deficiència visual

L’objectiu d’aquesta activitat és determinar diferents tipus de materials atenent a l’alteració visual

Al centre on esteu treballant hi ha una nena amb una deficiència visual. Elaboreu una llita de material per estimular la visó d’aquesta nena. Aquesta llista ha de presentar la informació següent (penseu que el centre us demana una informació acurada de cada material per tal de comprar o demanar el més adient):

 1. Documenteu la font d’informació (pot ser d’Internet, d’una bibliografia, d’una visita a un centre amb usuaris discapacitats visuals…).
 2. Especifiqueu a quina edat o edats va adreçada.
 3. Descriviu de forma detallada el material (també podeu posar una imatge per completar l’explicació).
 4. Establiu quins objectius podeu treballar amb cadascun dels materials.

Llista per a la deficiència auditiva

L’objectiu d’aquesta activitat és determinar diferents tipus de materials atenent l’alteració auditiva.

Al centre on esteu treballant hi ha una nena amb una deficiència auditiva. Elaboreu una llista de material per estimular l’audició d’aquesta nena. Aquesta llista ha de presentar la informació següent (penseu que el centre us demana una informació acurada de cada material per tal de comprar o demanar el més adient):

 1. Documenteu la font d’informació (pot ser d’Internet, d’una bibliografia…).
 2. Especifiqueu a quina edat o edats va adreçada.
 3. Descriviu de forma detallada el material (també podeu posar una imatge per completar l’explicació).
 4. Establiu quins objectius podeu treballar amb cadascun dels materials.

Classificació de material

L’objectiu d’aquesta activitat és determinar diferents tipus de materials que cal utilitzar per potenciar el desenvolupament sensoperceptiu. A partir del material que us proposem:

 1. Classifiqueu-lo per edats.
 2. Descriviu una activitat que faríeu amb cadascun dels materials, tenint en compte l’edat de l’infant.

Llista de material:

 • Catifes de molts colors
 • Ninos mecànics
 • Contes de roba amb diferents imatges
 • Jocs de cartes
 • Pilotes inflables de diferents colors

Crear activitats d'educació sensorial

L’objectiu d’aquesta activitat és fer diferents activitats per veure l’aplicació dels coneixements teòrics.

Inventeu-vos una activitat d’educació sensorial per a cada un dels sentits, però heu de seguir les següents pautes de treball:

 • Sentit que s’ha de desenvolupar.
 • Material necessari.
 • Descripció d’activitats.
 • Objectius que cal aconseguir.
 • Edat dels infants als quals faríeu la pràctica.

Activitats sensorials a la llar d'infants

L’objectiu d’aquesta activitat és veure i analitzar les activitats sensorials que es fan a la llar d’infants.

Heu de visitar una llar d’infants i recollir tota la informació que pugueu sobre les activitats sensorials que hi porten a terme les educadores, però heu de seguir la pauta de treball següent:

 • Nom de la llar d’infants. Localització i persones entrevistades
 • Sentit/s treballat/s
 • Material utilitzat
 • Descripció d’activitat/s
 • A quines edat van adreçades
 • Fotografies o material visual (optatiu)

L’estimulació multisensorial

L’objectiu d’aquesta activitat és implantar activitats d’intervenció de l’àmbit sensoperceptiu.

Penseu una activitat d’educació sensorial per estimular el sentit del tacte i una altra activitat per estimular el sentit del gust dels infants de l’aula on estàs treballant. Seguiu, però, aquest guió de l’activitat:

 • Sentit a estimular.
 • Nom de l’activitat.
 • Edat dels infants als quals va adreçada l’activitat.
 • Objectius que voleu aconseguir.
 • Material que necessiteu per dur a terme l’activitat (podeu cercar el material en botigues especialitzades, Internet, catàlegs, etc., i podeu ajudar-vos amb imatges del material). Argumenteu per què escolliu aquest material i no d’altre.
 • Descripció de l’activitat (mireu els nivell d’aprenentatge de J. R. Gimeno i el seu programa basat en graus).
 • Feu una taula d’observació/avaluació de cada activitat.
Anar a la pàgina anterior:
L’educació sensorial
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació