Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

L’educació sensorial és…

NúmPregunta
1

la base del desenvolupament posterior de les capacitats cognitives i motores.

2

el programa de desenvolupament que proposa Mabel Condemarín basat en l’estimulació tàctil amb l’argument que és el sentit més important per a l’infant.

3

el programa de desenvolupament sensorial que proposa J. R. Gimeno, basat en l’estimulació hàptica i visual.

4

fer que les activitats sensorials es presentin amb molts dibuixos i colors.

Exercici 2

En els programes de graus de J. R. Gimeno…

NúmPreguntaVF
1

en el grau u, l’infant pot identificar els objectes per la forma, grandària, etc.

2

en el grau zero, l’infant identifica les qualitats dels objectes a partir de la manipulació.

3

el grau dos és la memorització de determinats aprenentatges tant a curt termini com a llarg termini.

4

el grau tres representa l’aplicació pràctica de tot el que s’ha aprés.

5

el grau quatre representa l’automatització dels aprenentatges.

Exercici 3

A l’hora de plantejar activitats per als infants, l’educador o l’educadora ha de tenir cura…

NúmPreguntaVF
1

de fomentar la participació activa de l’infant.

2

d’utilitzar un tipus de material per a cada activitat.

3

de presentar les activitats amb materials nous per a animar l’infant a participar i viure experiències noves.

4

de pensar que si presenten les activitats amb materials nous els trencaran.

5

d’adaptar els continguts de les activitats a les necessitats i possibilitats dels infants.

Exercici 4

Marqueu quina de les següents afirmacions és certa o falsa:

NúmPreguntaVF
1

Les activitats d’estimulació visual ajuden els infants a diferenciar objectes segons la forma que tenen.

2

Les activitats d’estimulacions auditiva desenvolupen, entre altres facultats, la memòria auditiva.

3

Per a estimular correctament el sentit del tacte, cal proposar activitats durant dos o tres dies, amb la mateixa textura.

4

La implantació d’activitats d’estimulació gustativa pretenen desenvolupar, entre altres aspectes, el coneixement i la identificació de les olors.

Exercici 5

Marqueu quina de les següents afirmacions és certa o falsa:

NúmPreguntaVF
1

En elaborar una taula de registre sensorial cal tenir coneixements de psicologia evolutiva per a definir els indicadors adequats a cada sentit.

2

Per a elaborar una taula de registre sensorial cal guiar-se per la intuïció sobre les característiques de cada nen i cada nena.

3

Cal tenir coneixements mèdics sobre el funcionament dels sentits per a elaborar una taula de registre sensorial.

4

Una escala d’observació sensorial ha d’incloure ítems de tots els sentits.

5

A l’hora d’elaborar una escala de registre és bo posar els ítems per ordre de més complexitat a menys complexitat.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos