Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Els sentits i les percepcions ens permeten interactuar i entendre el nostre món.

2

La sensació apareix quan un estímul exterior impressiona o excita un òrgan sensorial.

3

La percepció és una activitat de menys complexitat que les sensacions.

4

Nosaltres som conscients de tots els estímuls que rebem.

5

L’ésser humà està dotat d’un òrgan sensorial auditiu d’una gran subtilesa; per això, pot captar una gran gamma d’estímuls sonors com per exemple les ones ultrasòniques.

6

En l’actualitat, la teoria més acceptada sobre la manera en què captem la informació del nostre entorn és la teoria reflectora de les sensacions.

7

Les persones només reben estímuls sensorials de l’exterior.

8

La interacció amb el nostre entorn es fa en l’activitat conjunta de més d’un sentit.

9

L’estímul més dèbil que pot percebre una persona rep el nom d’estímul absolut.

10

Els conceptes d’identificació i reconeixement fan referència a la percepció.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta.

Un estímul aferent és…

NúmPregunta
1

un impuls que transmet la informació de l’exterior.

2

les sensacions que ens transmeten les persones que ens envolten.

3

les sensacions percebudes pels òrgans sensorials.

4

un impuls que no podem controlar i ens fa actuar d’una determinada manera.

Exercici 3

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les afirmacions següents:

NúmPreguntaVF
1

Per a conèixer els objectes que ens envolten necessitem explorar-los mitjançant els nostres sentits i el moviment.

2

Perquè un receptor rebi la informació del medi és necessari que la persona estigui ben desenvolupada.

3

Quan la informació arriba al cervell, aquest la registra i la converteix en sensació.

4

Mitjançant l’impuls nerviós es condueix i transmet la informació en el sistema nerviós.

5

Els estímuls activen totes les terminacions nervioses.

6

Els sentits s’encarreguen de recollir la informació del medi i enviar-la al cervell.

Exercici 4

Trieu l’opció correcta.

La percepció és…

NúmPregunta
1

un procés que ens permet conèixer les qualitats dels objectes.

2

un procés que ens permet estimular i excitar les diferents cèl·lules nervioses.

3

un procés que ens permet organitzar, interpretar i codificar les dades sensorials.

4

un procés que ens permet activar els òrgans sensorials i, aleshores, produeix una excitació que origina un impuls nerviós.

Exercici 5

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

El llindar absolut és la intensitat més petita d’un estímul que es pot percebre.

2

El llindar diferencial és la diferència més petita en intensitat requerida perquè puguem percebre un estímul.

3

La mesura de les sensacions en el llindar absolut ens permet detectar com funcionen els nostres sentits.

4

El llindar diferencial és la capacitat de detectar la variació mínima de l’estímul inicial.

5

La llei de Weber ens diu que hi ha una relació entre l’estímul inicial i l’estímul final.

6

El llindar superior és el nivell màxim de la percepció d’un estímul.

Exercici 6

Completeu les afirmacions amb la paraula o paraules que considereu més adients.

NúmPregunta
1

La teoria es basa en la i la del subjecte que espera ser .

2

Les sensacions agrupen els senyals del nostre i asseguren un bon funcionament de les elementals.

3

La teoria de les es basa en el fet que el subjecte va a la recerca dels de manera activa.

4

Les sensacions ens donen informació sobre el nostre cos relacionada amb .

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos