Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les afirmacions següents:

NúmPreguntaVF
1

L’òrgan de la visió és completament madur en néixer.

2

Un nadó de tres o quatre dies es tranquil·litza quan olora roba de la mare.

3

La punxada en el taló per a extreure una mostra de sang no fa mal al nadó.

4

L’infant prefereix els sons humans a d’altres tipus de sons.

5

Durant la primera setmana de vida, el bebè pot distingir diferents sabors bàsics.

6

El sistema vestibular serveix per a mantenir l’equilibri.

7

L’aparell lacrimal és un element estructural del globus ocular.

8

La miopia és un trastorn del sistema visual.

9

La hipoagèusia és la incapacitat de percebre els sabors.

10

La hipoacúsia és una disminució de la capacitat de sentir.

Exercici 2

Completeu les afirmacions amb la paraula o paraules que considereu més adients.

NúmPregunta
1

La part de l’ull que té la funció les imatges sobre la s’anomena .

2

Qui s’encarrega de la quantitat de llum que entra a l’ull és .

3

La és darrere del i és plena d’humor .

4

La és una membrana i que protegeix .

Exercici 3

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

En néixer els infants tenen una visió completament desenvolupada.

2

L’infant als quatre mesos diferencia la cara de la mare d’altres cares.

3

Els infants entre els dos i tres mesos deixen de veure-hi borrós.

4

Els nens i les nenes entre els tres i quatre mesos desenvolupen la visió binocular.

5

Entre els dos i tres mesos els infants poden distingir els colors vermell, verd, blau i groc.

6

Als dos anys, els nens i les nenes tenen una visió semblant a la de l’adult.

Exercici 4

Trieu l’opció correcta.

La orella interna…

NúmPregunta
1

està formada per la cavitat timpànica.

2

té la funció d’introduir les ones sonores que van al cervell.

3

és com un tub de 3 cm de longitud.

4

s’encarrega de convertir l’energia sonora en impulsos nerviosos que es transmeten al cervell.

Exercici 5

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

El sistema olfactiu participa en el procés digestiu.

2

El cornet nasal superior és sobre les foses nasals.

3

Les cèl·lules especialitzades a detectar olors són en l’aire.

4

Les substàncies químiques que detecten les olors les trobem de manera simple.

Exercici 6

Relacioneu cada òrgan amb el sentit a què correspon.

NúmPregunta
1

Sistema visual: 1. 2. 3. 4.

2

Sistema olfactiu: 1. 2.

3

Sistema gustatiu: 1.

4

Sistema auditiu: 1. 2. 3. 4.

5

Sistema tàctil: 1. 2.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
L’educació sensorial