Referències

Bibliografia bàsica

Berk, L. E. (2001). Desarrollo del niño y el adolescente. Madrid: Prentice Hall.

Manual general sobre el desenvolupament de l’infant i de l’adolescent. És molt ampli i hi trobareu, pas a pas, el desenvolupament sesoperceptiu de l’infant.

Coren, S.; Ward, L. (2000). Sensación y percepción. Mèxic: McGraw Hill.

Llibre de psicologia general on trobareu què és la percepció i la sensació i com es classifiquen. Conté conceptes molt fisiològics.

Diversos autors (2000). Atles bàsic d’anatomia. Barcelona: Parramon.

És un atles on trobareu les diferents parts anatòmiques dels sentits.

Diversos autors (1997). La educación infantil (vol. I, pàg.104). Barcelona: Paidotribo.

Aquest llibre ens mostra indicacions metodològiques per aplicar a l’aula. Trobareu orientacions per treballar de manera general els diferents sentits amb els infants. És interessant i molt pràctic.

Fodor, E.; García-Castellón, M. C.; Morán, M. (1997). Todo un mundo de sensaciones. Madrid: Ed. Pirámide.

Llibre molt interessant i pràctic. Se centra en el període inicial de la vida de l’infant i explica com rep les sensacions i com es poden estimular.

Gimeno, J. R. (1986). La educación de los sentidos. Madrid: Santillana.

Explica la teoria de Gimeno sobre l’excitació multisensorial i interactiva i en posa exemples pràctics. Molt interessant i útil per aplicar a l’aula.

Giné, C. (coord.); Besil, C.; Bolea, E.; Díaz-Estébanez, E.; Leonhardt, M.; Marchesi, A.; Riviere, A.; Soro, E. (2003). Trastorns del desenvolupament i necessitats educatives especials. Barcelona: UOC.

Llibre molt complet que dóna informació teòrica i pràctica sobre els trastorns del desenvolupament i com s’ha de treballar amb els infants amb necessitats educatives especials.

Kimble, G.; Garmely, N.; Zigler, E. (1991). Fundamentos de psicología general. Bogotà: Limusa Noriega.

Manual de psicologia general molt ampli (té 723 pàgines) que parla de tot el desenvolupament de la persona des de la infància fins a la senectut. Us recomanem consultar la part que parla del desenvolupament infantil, ja que és interessant i molt complet.

Lleixà, T. (2004). Juegos sensoriales y de conocimiento corporal. Barcelona: Paidotribo.

Llibre fàcil de llegir i pràctic, per la qual cosa us recomanem que el tingueu a la biblioteca. Mostra, en primer lloc, la importància del joc en el desenvolupament de l’infant i després ens descriu diversos jocs sensorials i motors classificats per edats.

Bibliografia complementària

Aranda, R. E. (1996). Estimulación de aprendizajes en l’etapa infantil. Madrid: Escuela Española.

Llibre molt fàcil de llegir (té 134 pàgines) on trobareu exercicis pràctics per estimular els sentits en l’etapa de l’educació infantil.

Ballús, C.; Falco, F.; Sánchez Turet, M.; Vallejo, J. (1975) Compendio de psicofisiològica (toms I-II-III). Barcelona: Editen els autors de la UB i Distribució CEU.

Llibre molt tècnic que ens explica el desenvolupament fisiològic dels sentits.

Field, T. (1996). Primera infància (de 0 a 2 años) Madrid: Ediciones Morata.

Ens parla del desenvolupament de l’infant i se centra en la primera etapa i com es desenvolupa des del punt de vista socioemocional, sensorial, cognitiu i motor. És fàcil de llegir (té 176 pàgines).

Leukel, F. (1978). Introducción a la psicología fisiològica. Barcelona: Herder.

Llibre molt ampli (té 784 pàgines) i general. Fa servir un vocabulari molt tècnic, però posa exemples, sobre el desenvolupament dels diferents sentits força interessants.

Navarro, M. (1995). Moixaines i jocs de falda. Temes d’infància Educar 0-6 anys. Barcelona: Associació de Mestres Rosa Sensat.

Molt pràctic i interessant de tenir, ja que ens mostra diferents jocs per a infants de 0 a 3 anys que podem utilitzar per estimular els diferents sentits.

Warner, P. (2000). Tu bebé juega y aprende. Barcelona: Oniro.

Llibre molt complet que conté 160 jocs i activitats per a infants de 0 a 3 anys. Cada joc inclou una descripció de les capacitats que desenvolupa el nen o la nena, per la qual cosa és molt interessant de tenir.

Adreces d'interès

http://www.youtube.com/watch?v=IBBXdF1c8kU

Vídeo sobre l’estimulació sensorial en nens i nenes molt petits que ens mostra la importància que tenen la preparació de l’espai i la llum per poder desenvolupar una sessió amb l’infant.

http://www.youtube.com/watch?v=MBqSSodZ-Fk&feature=related

En aquest web hi trobareu una sèrie de jocs per estimular els diferents sentits. Són jocs tradicionals que es duen a terme amb materials senzills i ajuden l’infant a coordinar, associar i interaccionar. N’hi ha per a diferents edats.

http://www.pamipipa.cat/activitats.html

Web de escola privada Pam i Pipa. Hi trobareu diferents vídeos que mostren com treballen el hàbits, com treballen el medi a través del joc i també com treballen la investigació i l’experimentació de l’infant a través dels sentits.

http://www.vieravisioncare.es/pagines_cat/infantil/infant.html

En aquest web hi podreu trobar exemples d’activitats per treballar el sentit de la visió en els infants; veureu que n’hi ha una per a cada etapa evolutiva. Molt interessant per plantejar activitats.

http://www.catedu.es/arasaac/

En aquest web hi podeu trobar recursos per treballar amb els nens i nenes que tenen dèficit auditiu.

http://actividadesinfantil.com/archives/2796

Treballs, activitats i recursos per treballar el sentit de la visió.

http://www.slideshare.net/guest0202de5/trab-actividades-de-los-sentidos

Activitats per treballar els diferents sentits.

Anar a la pàgina anterior:
Mapa conceptual