Activitats

Treball sobre aspectes relacionats amb les sensacions

L’objectiu d’aquesta activitat és comprovar de quina manera les diferents sensacions s’interrelacionen en la nostra vida. I els mitjans per fer-ho una lectura i la redacció d’un escrit.

D’entrada llegiu l’article del filòsof M. Mondarin Les roselles són vermelles o ultraviolades, on apareixen conceptes i idees sobre les sensacions. Feu-ne una lectura atenta i preneu nota:

  1. de les idees i conceptes bàsics que heu estudiat
  2. de les idees noves o complementàries relatives a la sensació i la percepció que heu estudiat.

L’article el trobareu a la pàgina seguent:

Un cop heu comprovat que les sensacions us envolten i cada dia n’experimenteu de noves a més de les ja conegudes, us proposem que elaboreu una petita narració en què apareguin diferents tipus de sensacions. La narració pot ser inventada o basada en una experiència personal, però ha de complir els següents requisits:

  • En el text han d’aparèixer totes les modalitats sensorials estudiades.
  • Heu de subratllar l’estímul sensorial i indicar a quina modalitat pertany.
  • Ha de tenir un màxim de 20 línies.

Diferencieu els conceptes de sensació i percepció

L’objectiu d’aquesta activitat és diferenciar entre sensació i percepció.

Expliqueu la diferència que hi ha entre “sensació” i “percepció” i poseu tres exemples de cada terme.

Treball de reflexió sobre modalitats perceptives

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar els mecanismes de les diferents modalitats perceptives, mitjançant la reflexió sobre un cas concret.

L’estiu del 2010, a l’hospital de la Manxa, centre d’Alcázar de San Juan, va ingressar una persona de setanta-vuit anys, cega a causa d’un accident des dels trenta-sis anys. Gràcies als avenços científics va recuperar la visió.

Penseu que aquesta persona podrà reconèixer els seus familiars sense tocar-los ni sentir-los? Dit d’una altra manera, els podria identificar només amb la visió?

Argumenteu per escrit la vostra opinió tenint en compte els coneixements adquirits.

Modalitats perceptives

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar les diferents modalitats perceptives i la seva interrelació.

Indiqueu la interrelació sensorial que es produeix en els casos següents:

  • Quan es contempla el mar una tarda tranquil·la d’hivern.
  • Quan olorem una flor i tanquem els ulls.
  • Quan s’entra en un cotxe acabat d’estrenar.
  • Quan un jugador de futbol controla una pilota abans de passar-la a un company.

Tipus de sensacions

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar les diferents modalitats perceptives.

Penseu els diferents tipus de sensacions que heu estudiat i empleneu un quadre com el del model que es presenta a continuació.

Sensació Funció Òrgans sensorials
Interoceptives
Propioceptives
Exteroceptives

Sensació Funció Òrgans sensorials
Interoceptives Assegurar un bon funcionament de les necessitats elementals. Parets de l’estómac, cor i sistema sanguini.
Propioceptives Donen els senyals sobre la posició del cos a l’espai i el moviment corporal. Músculs i articulacions (tendons i lligaments) i a l’aparell vestibular de l’orella interna.
Exteroceptives Aporten coneixement del món exterior. Òrgans sensorials.

Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació