Activitats

Treball sobre dos estímuls

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar les diferents fites del desenvolupament sensoperceptiu.

Penseu i expliqueu dos estímuls de cada sistema sensorial, per a un nadó i un bebè a partir de sis mesos, tenint en compte les característiques del seu desenvolupament.

Esquemes de la percepció visual i auditiva

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar la base fisiològica de la percepció visual i de la percepció auditiva.

Realitzeu un esquema sobre:

  • El camí que segueix la llum des que entra a l’ull fins al moment en què veiem un objecte.
  • El recorregut que fa el so a través de l’orella fins que el sentim.

Les alteracions sensorials

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar les principals alteracions del desenvolupament sensoperceptiu.

Expliqueu i justifiqueu la importància que té la detecció d’una alteració sensorial per a un bon desenvolupament de l’infant.

Es tracta que justifiqueu de manera raonada la vostra resposta en un text breu (màxim 150 paraules).

Les parts anatòmiques dels òrgans sensorials

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar les bases anatomofisiològiques dels diferents sentits.

1. Localitzeu, en la imatge que veureu tot seguit, les parts anatòmiques de l’òrgan olfactiu i les cèl·lules receptores de l’olor.

Figura

2. Localitzeu, en la imatge que veureu tot seguit, les parts anatòmiques de l’òrgan gustatiu i cèl·lules receptores del gust.

Figura

3. Localitzeu, en la imatge que veureu tot seguit, les parts anatòmiques de l’òrgan de la visió i les cèl·lules receptores dels òrgans que intervenen en la projecció d’imatges.

Figura

Els òrgans sensorials

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar les bases anatòmiques i les fites del desenvolupament sensoperceptiu.

En una taula com la d’aquest model complementeu els espais en blanc:

Sentit Parts Desenvolupament en l’infant
Visió
Oïda
Olfacte
Gust
Tacte

Sentit Parts Desenvolupament en l’infant
Visió a) Capa interna: l’escleròtica, la còrnia
b) Capa mitjana: l’iris, la coroide, el cos ciliar, cristal·lí
c) Capa interna: la retina
d) La fòvea
Millor capacitat, en néixer, d’enfocament en distàncies curtes.
2-3 mesos, millor enfocament visual, el bebè diferència la cara de la mare.
4-5 mesos, visió binocular.
24 mesos, visió semblant a la de l’adult.
Oïda a) Orella externa: pavelló auditiu, conducte auditiu
b) Orella mitjana: cavitat timpànica
c) Orella interna: cargol, canals semicirculars, vestíbul
En néixer, menys sensible al so.
Una setmana, la seva capacitat auditiva millora.
6 mesos, audició igual que l’adult.
Olfacte Cornet nasal superior Nadons, capacitat de diferenciar olors.
3 anys, l’olfacte està completament desenvolupat.
Gust Papil·les gustatives Úter matern, comença a desenvolupar-se. Els sabors que consumeix la mare els transmet al fetus
Nadons: reaccionen davant de substàncies dolces.
4 mesos, prefereixen els sabors salat.
Tacte Les capes de la pell:
a) L’epidermis
b) La dermis
c) L’hipoderma
Fetus presenta sensibilitat al tacte.
Des del primer dia tenen sensibilitat al tacte i sentit del dolor.
0 a 6 mesos, llepen els objectes i se’ls posen als llavis.
6 als 12 mesos, manipulen els objectes amb les mans.
Més de 12 mesos, poden reconèixer un objecte quan l’exploren amb la mà.

La interrelació sensorial

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar la interrelació sensorial.

Expliqueu que és la interacció sensorial segons J. R. Gimeno i de quines maneres es pot donar. Poseu exemples de models d’interacció sensorial.

J. R. Gimeno ens diu que un sentit no funciona sense exercir influència en el funcionament de la resta dels sentits, això és el que anomena interrelació sensorial. Aquesta interrelació sensorial és pot donar de tres maneres:

  1. Un sentit principal rep l’estímul i “sol·licita” la cooperació dels altres, és el que s’anomena efecte desencadenant. Un exemple són els aliments.
  2. Un sol estímul provoca la intervenció dels diferents sentits a la vegada, és el que anomenem efecte simultani. Un exemple és una excitació sonora, com quan ens espanta un crit i aguditzem la visió per veure de quin lloc ve.
  3. Diferents sentits actuen en el primer moment i, per selecció, s’inhibeix l’acció d’un o més d’un, és el que anomenem, efecte inhibitori. Un exemple és quan volem concentrar-nos en alguna cosa en una cançó, en una lectura…

Identificació de les modalitats perceptives

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar les modalitats perceptives de relació amb l’entorn en funció de l’edat.

Quins són els sistemes sensorials a través dels quals el bebè es relaciona amb el seu entorn? Exposeu de manera raonada l’explicació.

Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació