Introducció

El desenvolupament sensorial és l’inici, la porta d’entrada de tot el desenvolupament cognitiu i motor.

Els sentits són els òrgans per on entren les primeres informacions de l’entorn i a través de les quals que es van elaborant les primeres sensacions i percepcions que són els processos bàsics del coneixement.

Els nens i nenes toquen, oloren, veuen, miren i exploren el seu entorn i és així com van assimilant noves experiències i descobrint els objectes, les seves característiques, els olors, els sabors, és a dir, van descobrint el món que els envolta.

La intel·ligència es va desenvolupant a partir de la informació que rebem dels diferents sentits i de l’exploració motriu que duu a terme l’infant des dels primers mesos.

La unitat “Intervenció en el desenvolupament sensoperceptiu” mostra els aspectes necessaris per entendre la importància que tenen tots els processos sensorials perquè la mainada pugui adquirir nous coneixements.

En l’apartat “Factors que intervenen en el desenvolupament sensorial” trobareu una anàlisi de la informació que la psicologia aporta sobre els conceptes de sensació i percepció: les definicions, els llindars sensorials, les teories sobre la manera en què els infants reben la informació de l’entorn, els tipus d’estímuls sensorials i la seva relació.

En l’apartat “El desenvolupament dels òrgans sensorials” veureu l’anatomia i el funcionament dels òrgans sensorials (orella, vista, tacte, olfacte i gust), l’evolució dels sentits des del naixement fins que presenten característiques semblants a les de l’adult, i les disfuncions sensorials (alteracions dels òrgans dels sentits que impedeixen un funcionament correcte).

En l’apartat “L’educació sensorial” es destaca la importància de la tasca de l’educador o educadora, que en aquest aspecte és molt important i complementa o compensa la que l’infant té en l’entorn familiar; per tant, hi trobareu eines i orientacions per estimular els diferents sentits dels nens i nenes que té a l’aula.

Fer les activitats i els exercicis recomanats, així com llegir les lectures complementàries dels annexos i recursos proposats, us pot ajudar a ampliar els vostres coneixements.

Anar a la pàgina següent:
Resum