El batxillerat és l'etapa de formació acadèmica postobligatòria que, convencionalment, es cursa entre els 16 i els 18 anys, però està oberta a persones de qualsevol edat. Cal ser major d'edat per inscriure's a l'IOC.
El títol de batxillerat et permetrà incorporar-te a la vida laboral, així com accedir a estudis de grau superior de formació professional, d’arts plàstiques i disseny, d'ensenyaments esportius o d’ensenyaments artístics superiors, així com l’accés a la universitat (un cop superada la prova d'accés a la universitat, PAU).

Dates del curs 2022-23

Primer QUADRIMESTRE

Inici de curs
22 setembre 2022

Segon QUADRIMESTRE

Inici de curs
26 gener 2023

Preinscripció i matrícula

Primer QUADRIMESTE

Alumnat nou i antic
6-13 setembre 2022

Segon QUADRIMESTRE

Alumnat nou
15-22 novembre 2022

El batxillerat et permet triar les modalitats d'Arts, Ciències i tecnologia, General, i Humanitats i ciències socials.

 

ASSIGNATURES A DISTÀNCIA PER ALUMNES DE CENTRES PRESENCIALS

Si ja estàs cursant el Batxillerat en un centre presencial, l’IOC t’ofereix la possibilitat d’estudiar algunes de les matèries a distància.
INFORMA-TE’N AQUÍ

Preinscripció i matrícula

 

El primer pas per a poder fer la matrícula com a alumnat nou és fer la preinscripció. Heu d'emplenar el formulari de preinscripció i heu d'escollir el centre de suport on us voleu inscriure.

El centre de suport és el lloc on haureu d'anar presencialment a portar la documentació en paper i a fer els exàmens de final de quadrimestre, així com qualsevol gestió administrativa relacionada amb els vostres estudis. El vostre tutor/a serà un professor/a d'aquest centre de suport.

Un cop feta la preinscripció, obtindreu un usuari i una contrasenya del nostre campus.

VULL PREINSCRIURE’M

 

Un cop tingueu l'usuari i la contrasenya, entreu al campus, aneu a la Secretaria Batxillerat i completeu les dades de la fitxa de dades personals. Un cop fet això, tindreu accés a l'aula de tutoria, on trobareu informació sobre com procedir amb la matícula o contactar amb el tutor per rebre'n ajuda. Totes les comunicacions entre l'alumne i l'IOC s'han de fer a través d'aquesta aula.

Posteriorment, heu d'escanejar o fotografiar tota la documentació que necessiteu aportar. Un cop fet això, aneu a la pestanya Documents Aportats i pengeu, en els espais que correspongui, tota la documentació digitalitzada.

Per a matricular-vos heu d'aportar com a mínim el DNI i els requisits d'accés (títol o resguard ESO, CFGM, historial acadèmic amb les notes de Batxillerat...). Per poder establir les equivalències amb notes d'estudis de batxillerats anteriors, heu de penjar un historial acadèmic del vostre darrer centre signat pel director i el secretari. Així mateix, si voleu optar a reducció o gratuïtat de matrícula, heu d'aportar una còpia dels documents que hi donen dret.

Els originals de tots aquells documents que pengeu a Secretaria Batxillerat s'hauran de portar presencialment al centre de suport escollit o a la seu central de l'IOC. D'aquesta manera en comprovarem l'autenticitat i els compulsarem.

Un cop s'hagin seguit totes les instruccions, el tutor validarà la vostra matrícula. Això pot trigar uns dies. En cas de dubte, hi podeu contactar tal com s'indica a l'aula de tutoria. Un cop la matrícula està validada podreu fer-ne el pagament seguint les instruccions donades. Un cop fet el pagament, disposeu de dos dies hàbils per aportar la documentació en paper a la seu central de l'IOC en horari d'atenció al públic o al centre de suport que hàgiu triat; en aquest últim cas hi haureu de contactar per saber quan podeu dur la documentació.

En el cas de certificacions emeses expressament caldrà lliurar els originals; en qualsevol altre cas caldrà aportar original i fotocòpia per compulsar.

En cas que no aporteu la documentació en paper en el termini indicat, la vostra matrícula podrà ser anul·lada.

 

A cada nou quadrimestre, l'alumnat ha de fer una nova matrícula. Però un cop feta la matrícula inicial, els següents processos de matrícula són molt més senzills. Només heu d'entrar al campus i durant el termini de matrícula per a estudiants antics accedir a la secretaria de Batxillerat i marcar els blocs de què us voleu matricular. Podeu contactar amb el tutor per a qualsevol dubte o incidència. Un cop fet això, haureu de fer el nou pagament.

Si sou alumnes que heu estat matriculats a l'IOC però fa quadrimestres que ho vau abandonar, heu de fer la matrícula en el període d'estudiants antics:

  • Si coneixeu l'usuari i contrasenya per a entrar al campus, i un cop al campus teniu tutoria assignada heu d'adreçar-hi qualsevol dubte.
  • Si coneixeu l'usuari i contrasenya per a entrar al campus, però no teniu tutoria assignada, adreceu un missatge a batxinfo@ioc.cat sol·licitant la reassignació de tutoria.
  • Si no recordeu les dades d'accés al Campus, seguiu aquest enllaç: Has oblidat la teva contrasenya?
 

Informació detallada