Activitats

Parc infantil de joc en un centre comercial

L’objectiu de l’activitat és que sapigueu dissenyar espais lúdics.

Un centre comercial us ha demanat que hi munteu un espai de per tal de tenir els infants entretinguts mentre els seus pares fan les compres.

Concreteu la vostra proposta:

 • Objectius
 • Disseny i organització de l’espai
 • Materials
 • Pressupost
 • El vostre rol.

Visita al parc

L’objectiu d’aquesta activitat és que analitzeu les possibilitats de joc dels parcs públics.

Mireu la fotografia del parc i analitzeu els equipaments pensant en l’ús que en poden fer els infants:

Figura
 • Quins recursos ofereix aquest parc per a la infància pel que fa al mobiliari, espais diferenciats, estat del material i nivell de seguretat?
 • Quines possibilitat de joc ofereix el parc?
 • Quin ús en fan o en poden fer els infants?
 • Respon aquest parc a les necessitats lúdiques de la petita infància?

Feu un informe en què quedi reflectida la vostra anàlisi i les vostres conclusions.

El pati, espai de joc

L’objectiu d’aquesta activitat és que veieu i valoreu el valor educatiu del pati.

A partir del visionat dels vídeos de l’escola bressol Els menuts de la Pineda de Gavà, responeu a les següents qüestions:

 • Descriviu com està distribuït l’espai exterior.
 • Quin tipus de joc poden realitzar els infants en cada zona?
 • Quins són els objectius d’aquesta organització de l’espai?

Els racons, una manera d'organitzar l'aula

L’objectiu d’aquesta activitat és ampliar la informació sobre racons que s’ha tractat en la unitat i també que considereu les implicacions metodològiques de la proposta pedagògica d’organització de l’aula per racons.

Llegiu el document “Racons, una forma d’organitzar l’aula” i feu un esquema classificant els diferents tipus de racons que descriu l’autora del document.

Valoreu a quina edat es poden introduir aquest tipus de racons proposats per l’autora.

Zones de joc

L’objectiu de l’activitat és organitzar espais segurs per jugar els infants.

En el supòsit que a l’escola haguéssiu de distribuir les zones de joc al pati, contesteu les qüestions següents:

 1. Quines zones de joc proposaríeu?
 2. Quin material lúdic contemplaríeu a cada una d’aquestes zones de joc?
 3. Indiqueu també quin tipus de joc podrien fer els infants en cada zona.

Podeu fer un plànol de distribució de l’espai.

1. Zones de joc:

Es poden proposar diferents espais de joc però algun exemple dels espais que pot orientar a la correcta distribució del pati són:

 • Zona per a jocs motors: en aquesta zona, hi hauria d’haver diferents tipus de paviment i diferents desnivells, petits accidents de terreny, per tal que l’infant camini i corri sobre terrenys que no siguin plans, que li permetin rodolar, jugar amb pilotes, empènyer i arrossegar objectes, anar en tricicle, etc.
 • Zona de sorra: la sorra és un element que fascina els infants i que estimula l’activitat física i la imaginació. Els infants fan muntanyes, túnels, pastissos de sorra, castells, dibuixos. El manteniment d’aquest espai ha de ser acurat. És convenient fer servir sorra de riu, neta i fàcil de drenar.
 • Zona de jocs d’aigua.
 • Zona de la natura: els arbres, els arbustos i les flors han de ser presents en aquesta zona.
 • Zona de jocs simbòlics: igualment, es poden crear jocs de fantasia al pati. Una caseta (construïda d’una manera simple), per exemple, pot ser un espai ideal per amagar-se o per fer jocs imitant l’adult. Aquest espai podria ser on van a “Treballar” o “La casa de la bruixa” o…
 • Zona coberta: cal que al pati hi hagi un espai que pugui ser utilitzat quan plou.

2. Material lúdic:

 • Zona per a jocs motors: Elements naturals com ara arbustos i elements com tobogans, gronxadors, túnels de ciment, etc.
 • Zona de sorra: material divers per experimentar com ara galledes, pales, rasclets, ampolles…
 • Zona de jocs d’aigua: cal que hi hagi una pica d’aigua amb una aixeta accessible als infants. Galledes i altres tipus de recipients, objectes que surin i objectes que s’enfonsin seran útils en aquest espai, que es converteix així en un lloc d’experimentació.
 • Zona de la natura: elements naturals com: arbres, arbustos i flors. També hi pot haver una zona d’hort. En aquesta zona, també hi pot haver alguns animals domèstics dels quals els infants tinguin cura; per exemple, conillets.
 • Zona de joc simbòlic: Per exemple una caseta.

3. Tipus de joc:

 • Zona per a jocs motors: jocs motors.
 • Zona de sorra: jocs d’experimentació.
 • Zona de jocs d’aigua: jocs d’experimentació.
 • Zona de la natura: joc dirigit a observar el creixement de les plantes que prèviament hauran ajudat a cuidar: preparar la terra, regar, veure i recollir els fruits de la planta.
 • Zona de joc simbòlic: joc simbòlic.

Programació d'un racó de joc

L’objectiu de l’activitat és programar espais de joc per als infants.

Observeu aquest racó de joc adreçat a infants de 2-3 anys.

Figura
Figura

Haureu de programar el racó responent a les qüestions següents:

1. Nom del racó.

2. Objectius.

3. Continguts que treballaries a partir de les diferents àrees curriculars.

4. Temporalització.

5. Paper de l’educador quant a:

 • Presentació del racó (com presentaríeu el racó?).
 • Durant el joc dels infants.
 • Al finalitzar el joc.

6. Avaluació del racó:

 • Què tindríeu en compte per valorar el funcionament del racó?
 • Què tindríeu en compte per valorar l’aprofitament que en treu l’infant?
Anar a la pàgina anterior:
Els espais lúdics
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació