Introducció

El joc és un instrument privilegiat perquè l’infant desenvolupi les capacitats preteses. Per tant, en la planificació que l’educador ha d’elaborar, s’ha de prendre el concepte de joc com a punt de partida per admetre que és una tasca en què l’infant assaja contínuament noves adquisicions i aprenentatges, que afronta d’una manera espontània i amb ple gaudiment.

Les característiques i les necessitats de les famílies actuals són diferents de les de les famílies de dècades anteriors, ja que els condicionants socials i laborals han canviat de manera accelerada. Això explica la demanda de serveis educatius no formals que hi ha en l’actualitat per part de les famílies com a alternativa per ocupar el temps de lleure dels infants i com a complement de l’educació formal.

Hi ha una gran varietat d’oferta lúdica adreçada als infants i les seves famílies, tant en l’àmbit públic com en l’àmbit privat.

En aquesta unitat s’exposaran diferents tipus d’entitats, serveis i institucions que ofereixen activitats lúdiques, i el marc legal en què es desenvolupen.

Es fa especial referència a les ludoteques pel seu important paper en l’educació infantil en l’àmbit del lleure socioeducatiu. En aquest sentit, les ludoteques són un recurs excel·lent que afavoreix i possibilita el joc: ofereix materials lúdics, espais segurs i condicionats per jugar amb l’atenció i l’assessorament de professionals qualificats en l’àmbit del joc i les joguines.

Com a educadors infantils, heu de saber que l’espai, sia interior o exterior, és un recurs molt important en la planificació de les activitats lúdiques, ja que les determina i les condiciona.

L’apartat “Entitats i serveis d’oferta lúdica” presenta diferents modalitats de serveis d’oci i lleure per a la infància, tipus d’activitats que organitzen, normativa de les instal·lacions i equipaments, etc.

L’apartat “La ludoteca” se centra en la normativa actual que les regula, els tipus que hi ha i les funcions que fan. També presenta els tipus d’activitats que s’hi duen a terme i es donen orientacions i exemples de com organitzar un establiment d’aquestes característiques.

En l’apartat “Els espais lúdics” es descriuen els diferents tipus d’espais de joc que hi ha i es donen pautes sobre com analitzar-los en funció de les normatives que els regulen. Es dedica una atenció especial al treball per racons i a la manera com organitzar racons de joc.

En aquesta unitat, es recomana completar l’estudi dels apartats “La ludoteca” i “Els espais lúdics” amb els vídeos de la ludoteca Olzinelles i de la llar d’infants Els menuts de la Pineda (Gavà), que trobareu a l’aula. Les activitats web també estan molt enfocades a treballar casos pràctics a partir d’aquests vídeos.

Anar a la pàgina següent:
Resum