Activitats

Entitats i serveis d’oferta lúdica

L’objectiu de l’activitat és identificar diferents tipus de centres que ofereixen activitats lúdiques.

  1. Cerqueu per Internet diferents serveis de caràcter lúdic i entitats que gestionin instal·lacions juvenils (al web de la Secretaria de la Joventut trobareu una llista d’entitats que gestionen o lloguen les seves instal·lacions).
  2. Entreu a la pàgina web d’alguna d’elles i indiqueu quina informació proporcionen (tipus d’activitats que ofereixen, serveis, places disponibles, com contactar-hi, etc.)
  3. Compareu els serveis i les activitats que ofereixen.

Associacions educatives en el lleure

L’objectiu de l’activitat és conèixer algunes de les entitats que treballen en l’àmbit de l’educació en el lleure.

1. Cerqueu informació sobre aquestes associacions educatives en el lleure:

  • Federació Catalana de l’Esplai “L’ESPLAI” (FCE)
  • Federació de Centres Juvenils Don Bosco
  • Minyons Escoltes i Guies de Catalunya (MEG)
  • Moviment Infantil i Juvenil d’Acció Catòlica de Catalunya i les Balears (MIJACCB).

2. Feu un quadre comparatiu respecte la seva finalitat i el tipus d’activitats que promouen cadascuna d’elles.

Equipaments de les cases de colònies i granges escola

L’objectiu de l’activitat és revisar la normativa que regula la seguretat de les instal.acions destinades a activitats amb infants.

A partir de la lectura del Decret 140/2003, de 10 de juny, d’aprovació del Reglament d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, responeu…

Què tenen en comú i què tenen de diferent les granges escola respecte les cases de colònies quant a equipaments?

Des d’aquí podeu consultar el Reglament instal·lacions activitats infants i joves.

La finalitat dels centres recreatius o parcs infantils de joc

L’objectiu d’aquesta activitat és que analitzeu el contingut d’un text i que a partir d’aquest feu les vostres pròpies valoracions sobre les funcions que duen a terme els parcs infantils de joc envers els infants i les seves famílies i que prengueu consciència de les condicions de vida de la societat actual.

Llegiu atentament el text de l’article “Els parcs infantils entretenen els fills i «alliberen» els pares” i responeu les qüestions següents:

  1. Feu una valoració sobre les principals qüestions plantejades en el text.
  2. Relacioneu els avantatges i desavantatges d’un parc infantil del tipus esmentat en el text respecte dels d’un parc infantil dins d’un jardí públic. Justifiqueu la vostra resposta.
  3. Considereu que la manera de jugar que s’ofereix en aquesta mena de parcs és la que els infants necessiten?

Animació hospitalària

L’objectiu de l’activitat és reflexionar sobre les habilitats i característiques de l’animador/a hospitalari.

Justifiqueu la funció del joc en els hospitals i el rol de l’animador.

En el context hospitalari l’animador hospitalari ha de tenir una sèrie d’habilitats específiques que permetin al nen hospitalitzat tenir una estada en un clima de confiança, seguretat i afecte. És a dir, encara que, inevitablement, el nen hospitalitzat tingui experiències desagradables de malestar i dolor, que generen un impacte negatiu amb el seu conseqüent estrès, hem de fer-li sentir que no se li fa mal per ser dolent o estar empipat amb ell, sinó que se’l considera una persona important i que es pretén ajudar-lo a posar-se bé.

L’animador ha de ser una persona oberta, propera i amb capacitat d’escoltar, ja que això permet que el nen hospitalitzat se senti acceptat, alhora que ens proporciona informació sobre ell.

És necessari empatitzar amb el nen hospitalitzat perquè així ens convertim en una persona significativa i digna de confiança per a ell o ella, a més de poder ajudar-lo a sentir-se millor.

També és necessari fer-los riure ja que el sentit de l’humor és un amortidor de l’estrès.

En la mesura del possible, permetre que explori l’entorn per tal d’afavorir la seva autonomia i provocar que faci eleccions, que prengui decisions. Estimular el nen hospitalitzat amb relació al sentiment de dependència i independència segons ho requereixi la situació també és una tasca fonamental, on la nostra habilitat d’observació, atenció i comprensió tenen un paper fonamental.

Hem de ser capaços d’ajudar els nens a identificar i verbalitzar problemes mitjançant xerrades, jocs, dibuixos, llibres; respondre a les seves preguntes segons l’edat, el nivell de comprensió i l’estil d’afrontament.

Mostrar una actitud pacient i comprensiva i mai mostrar-se aprensiu davant l’estat dels pacients, intentant desenvolupar una actitud receptiva i d’acceptació davant la patologia del nen i el quadre sistematològic que pugui presentar.

S’ha d’afavorir que el nen, en la mesura del possible, continuï aprenent a través de jocs, llibres, tasques escolars, etc.

En el marc del context hospitalari l’animador hospitalari pot trobar-se davant el desenvolupament per part del nen de conductes negatives, davant les quals, a fi d’eliminar-les, es poden utilitzar les alternatives següents: “no fer res”, l’anomenat “temps fora” (separar el nen de la situació que s’ha generat a fi d’iniciar un procés de reflexió), amonestacions o advertències (sempre reflexives), etc.; encara que tenint en compte el paper “transitori” que l’animador té en el context hospitalari, a vegades la millor alternativa consisteix a delegar la resposta a la conducta negativa en una altra o altres persones (pares, tutors, etc.).

Anar a la pàgina anterior:
Entitats i serveis d'oferta lúdica
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació