Activitats

El sorgiment de les ludoteques

L’objectiu d’aquesta activitat és que prengueu consciència de les condicions de vida en la societat actual i de la necessitat dels serveis educatius no formals.

Feu un escrit en què expliqueu per què han sorgit les ludoteques com a espai de joc infantil. Les preguntes següents pretenen ser orientatives per a la redacció:

 • Tipus de societat que fa que la ludoteca sigui un espai necessari.
 • Queden totalment satisfetes les necessitats lúdiques dels infants amb les ludoteques?
 • Calen més alternatives?

L’organització de la ludoteca

L’objectiu d’aquesta activitat és que pareu atenció als espais que són necessaris en una ludoteca i valoreu la distribució de l’espai per zones de joc.

Visioneu els vídeos de la ludoteca Olzinelles i responeu a les següents qüestions:

 • Quin tipus de ludoteca és?
 • De quins espais disposa?
 • Comenteu l’ambientació de la ludoteca.
 • Com està distribuït l’espai de la sala de joc dels petits?
 • Valoreu l’ambientació d’aquests espai per als usuaris (infants i famílies).

Activitats a la ludoteca

L’objectiu d’aquesta activitat és que us introduïu en la figura de la persona responsable d’una ludoteca, espai que proporciona als infants les opcions de triar les joguines i els materials de joc, contactar-hi i dialogar-hi, per tal d’afavorir la pràctica i el desenvolupament del joc tant individual com potenciador d’un procés de socialització.

Confeccioneu un horari per a una ludoteca i distribuïu les diferents activitats que es podrien oferir.

Podeu visitar una ludoteca propera al vostre entorn per tal de recollir la informació adient per realitzar aquesta activitat.

La ludoteca i els altres serveis lúdics

L’objectiu de l’activitat és diferenciar les prestacions de diferents serveis lúdics.

Indiqueu els criteris que diferencien una ludoteca d’un altre centre que faci servir el joc com a recurs.

Com a mínim, els criteris a considerar són els següents:

 • La ludoteca ha de ser un espai d’ús exclusiu que concedeixi estabilitat en el joc als seus usuaris.
 • Per tal de millorar l’activitat lúdica, cal una certa diversitat de joguines i d’altres materials a plena disposició dels infants d’acord amb la seva edat i maduració personal.
 • La ludoteca ha de tenir una projecció social i un marcat caràcter educatiu i cultural perquè el seu objectiu principal és el desenvolupament integral personal, grupal i social de l’infant mitjançant el joc en el lleure.
 • La ludoteca ha d’anar a càrrec d’un professional amb una formació acadèmica idònia.

Sistema de classificació de joguines ESAR

L’objectiu de l’activitat és utilitzar el sistema ESAR.

El sistema ESAR per a la classificació de joguines va ser ideat per Denís Garon i els seus col·laboradors. És molt utilitzat a la majoria de ludoteques i pot ser molt útil per als exercicis de classificació de joguines.

Classifiqueu aquesta joguina a partir del sistema ESAR.

Figura

Joguina: cavall balancí.

Descripció: balancí de fusta per a infants més grans de 18 mesos.

 • joc d’exercici motor
 • exploració-moviment
 • activitat individual solitària

codi: A E105 (faceta A, 1.exercici, 05.motor) (aquesta seria la categorització principal).

Altra informació codificada: CE1010 (faceta C, 1.exploració, 010. moviment dinàmic).

És freqüent utilitzar només la faceta A per classificar les joguines, depèn del grau d’especificació que es vulgui per a la codificació.

Classificació de joguines

L’objectiu d’aquesta activitat és que practiqueu l’aplicació del sistema de classificació ESAR.

Classifiqueu les joguines següents utilitzant el sistema ESAR.

Primer identifiqueu quin tipus de joc és, i després apliqueu el codi ESAR com en l’exemple que trobareu en el document “Sistema de classificació de joguines ESAR”.

Després de classificar aquestes joguines comenteu-ne el valor educatiu.

1. Joc de prínceps i princeses típic de Disney

Figura

2. Joc de bombers

Figura

Anar a la pàgina anterior:
La ludoteca
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació