Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Trieu l’opció correcta.

El principal objectiu de la ludoteca és…

NúmPregunta
1

orientar els adults respecte al joc.

2

oferir als infants un espai i un temps per jugar.

3

compensar desigualtats socials.

4

atendre el desenvolupament social, cognitiu i motor dels menors a través del joc.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta.

Quin decret regula les ludoteques a Catalunya?

NúmPregunta
1

Decret 140/2003, de 10 de juny.

2

Decret 94/2009, de 9 de juny.

3

Decret 185/2005, de 5 de gener.

4

Decret 137/2003, de 10 de juny.

Exercici 3

Les prestatgeries i els armaris han de facilitar l’autonomia de l’infant.

Marqueu la condició sense la qual és impossible afavorir l’autonomia de l’infant.

NúmPregunta
1

Amplitud.

2

Pintats amb colors alegres.

3

Accessibilitat.

4

Prou altes perquè l’infant no hi arribi.

5

Tancades amb clau.

Exercici 4

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les afirmacions relacionades amb la següent frase: “L’organització espacial de la ludoteca ha de respondre a les necessitats dels usuaris.”

NúmPreguntaVF
1

La sala de joc ha de ser un espai polivalent i flexible.

2

S’han de crear espais fixos, no cal modificar gaire els ambients.

3

Els espais estaran en funció dels interessos dels infants.

4

L’adult es pot adaptar al mobiliari destinat a l’infant.

Exercici 5

Trieu l’opció correcta. Què vol dir la sigla ESAR, el sistema de classificació de joguines ideat per D. Garon i els seus col·laboradors?

NúmPregunta
1

Exercici, simbòlic, assemblatge, regles.

2

Educatiu, social, artístic, reglat.

3

Educatiu, social, afectiu, reglat.

Exercici 6

Trieu l’opció correcta. En quina teoria es fonamenta el sistema ESAR?

NúmPregunta
1

Teoria constructivista de Piaget.

2

Teoria psicoanalítica.

3

Teoria pedagògica de Froebel.

4

Teories del joc de Goldschmied.

Exercici 7

Relacioneu les diferents funcions de la ludoteca amb la seva definició.

NúmPregunta
1

Garantir la igualtat d’oportunitats per accedir al joc i joguines:

2

Ser un espai atractiu que faci gaudir als usuaris:

3

Posar a prova jocs i joguines per informar als industrials i institucions: funció d’investigació</sol>

4

Utilitzar el joc com a eina d’aprenentatge:

5

Ser un lloc de trobada, crear xarxa social:

Exercici 8

Digueu de quin tipus són les joguines següents segons el sistema ESAR:

NúmPregunta
1

Cuineta amb els seus estris.

2

Puzles.

3

Sonalls.

4

Loto.

Exercici 9

Digueu de quin tipus són les joguines següents segons el sistema ESAR:

NúmPregunta
1

Dominó.

2

Joc de construccions.

3

Tricicle.

4

Ninot amb roba i equip d’higiene.

Exercici 10

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents.

Indiqueu quines facetes de classificació segons el sistema ESAR es podrien aplicar a aquesta joguina.

Figura Joc per treballar de mecànic
NúmPreguntaVF
1

Faceta A (activitats lúdiques): joc simbòlic d’imitació i joc d’encaix de muntatge mecànic.

2

Faceta C (habilitats funcionals): imitació – reproducció d’accions.

3

Faceta C (habilitats funcionals): imitació – conductes sensoriomotrius.

4

Faceta A (activitats lúdiques): joc d’encaix de muntatge mecànic.

5

Faceta B (conductes cognitives): conducta simbòlica d’evocació simbòlica i conducta sensoriomotriu de raonament pràctic.

6

Faceta B (conductes cognitives): conducta simbòlica d’evocació simbòlica, conducta sensoriomotriu de raonament pràctic i conductes operacions concretes.

Exercici 11

Trieu les opcions correctes.

Quins codis de classificació ESAR serien correctes per aquesta joguina?

NúmPregunta
1

A A303 (faceta A, 3.encaix, 03.joc de muntatge mecànic).

2

A S201 (faceta A, 2.joc simbòlic, 02.joc d’imitació).

3

A S202 (faceta A, 2.joc simbòlic, 02.joc de rols).

4

A A203 (faceta A, 2.joc simbòlic, 03.joc de rols).

Exercici 12

Completeu les afirmacions amb la paraula o paraules que considereu més adients.

Per constituir el fons lúdic de la ludoteca cal considerar els aspectes següents:

NúmPregunta
1

El fons d’una ludoteca ha de ser tan com sigui possible.

2

Les joguines s’han a les necessitats de l’infant.

3

Les joguines han de proporcionar a l’infant

4

Les joguines han de ser

Exercici 13

Completeu les afirmacions amb la paraula o paraules que considereu més adients en relació a l’espai exterior de joc de les ludoteques:

NúmPregunta
1

L’espai exterior ha de suscitar activitats com enfilar-se, saltar i córrer, amagar-se, etc. Ha de facilitar el joc amb com sorra i aigua incorporats al conjunt del pati. És interessant que tinguin diferents textures: herba, pedra, pendents, etc. Finalment, , com tobogans, gronxadors, etc. Són molt valorats pels infants que en fan un bon ús. També cal que aquest espai tingui diferenciats que suscitin diferents tipus d’activitats.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos