Referències

Bibliografia bàsica

Bassedas,E.; Huguet,T.; Solé, I. (2007). Aprendre i ensenyar a l’educació infantil. Barcelona: Graó.

Una interessant guia per a l’organització i planificació de l’acció educativa (activitats, espai, temps, recursos…).

Borja i Solé, M. (2000). Las ludotecas: instituciones de juego. Barcelona: Octaedro.

Aquest llibre es fa una anàlisi de l’existència de les ludoteques com un recurs necessari per al temps lliure dels menors. També recull un conjunt d’investigacions i reflexions sobre l’evolució en la societat actual dels conceptes de joc i de joguina. Les reflexions de l’autora d’aquest llibre poden constituir un bon fonament teòric per entendre la realitat que envolta al tema de l’adquisició i ús de joguines.

López, M.; Villegas, J. (2004). Organización y animación de ludotecas. Madrid: CCS.

En aquestes publicacions s’explica tot el que fa referència a les ludoteques –definició, tipus, espais, perfil dels professionals que estan al seu càrrec, normativa…– i es descriuen les ludoteques com a recursos necessaris per al temps lliure infantil.

Bibliografia complementària

Batlle, R. (1997, juny). “El esplai, nuevo modelo de entidad educativa”. La Factoría (núm. 3 ). Disponible a:

http://www.revistalafactoria.eu

http://www.revistalafactoria.eu/hemeroteca.php?opcion=temas&tema=014

Un article molt interessant per si voleu aprofundir en el món dels esplais. Des d’aquesta adreça també podreu consultar altres articles relacionats amb el lleure.

Borja i Soler, M. (1982). Les ludoteques: joguines i societat. Col·lecció Rosa Sensat. Barcelona: Edicions 62.

Per ampliar informació sobre la funció social de les ludoteques i la relació entre joguina i societat.

Costa, M. i altres (2001). El juego para todos en los parques infantiles. València: AIJU.

En aquesta publicació es planteja la necessitat i urgència de dissenyar parcs infantils als quals pugui accedir la totalitat del públic infantil i de facilitar l’ús d’aquests espais a infants amb discapacitats. El seu objectiu és, des d’un enfocament interdisciplinari, definir i revisar les característiques dels parcs infantils per arribar a determinar una sèrie de requisits i propostes concretes d’elements de joc, conseqüents amb el principi d’accessibilitat i integració infantil.

Rojals del Alamo, M. (2004). Nuevos diseños en parques infantiles. Barcelona: Structure.

Aquest llibre presenta una àmplia selecció de solucions imaginatives aplicades al disseny dels parcs infantils, programes que combinen les necessitats dels diferents espais de joc proporcionant entorns atractius, creatius i segurs. Aplicables als nombrosos exemples pràctics, s’aporten orientacions respecte als materials, formes i tipus d’equips per al joc, l’organització espacial dels espais infantils, les necessitats dels diferents grups d’edat, contemplant en tot moment els requisits de seguretat. Amb fotografies a tot color i a través d’explicacions senzilles aquesta és una font única i completa per a la inspiració tant del professional del disseny com de l’estudiant.

Adreces d'interès

www.esplai.org/esplais/

És el web de la Federació Catalana de l’Esplai, entitat que va néixer el 1996 amb la finalitat de reforçar i millorar la tasca dels centres d’esplai i la seva vinculació i organització al territori. Explica com està organitzada la xarxa de serveis i recursos adreçats als infants i als joves com a entitats del lleure.

http://www.enfant-hopital.org

L’associació L’enfant@l’hôpital (França) proporciona mitjans informàtics als infants malalts tant si es troben a l’hospital com a casa seva per tal d’evitar al màxim la ruptura escolar que implica la malaltia. Es vol convertir el període d’aïllament en una oportunitat per a l’aprenentatge i la descoberta.

L’objectiu principal és continuar exercitant la vida intel·lectual de l’infant i lluitar contra el fracàs escolar. No es tracta tant de seguir un programa d’estudis concret, com d’estimular la creativitat dels pacients gràcies al component lúdic de la tecnologia.

http://www.meyer.it

La presa della pastiglia: il sito ufficiale dei bambini del Meyer (Itàlia).

L’Ospedale Pediatrico Meyer vol garantir als pacients i familiars l’atenció i el benestar necessaris per tal de proporcionar-los la màxima continuïtat respecte de la vida quotidiana.

El seu objectiu és dotar d’una oferta educativa i cultural la vida quotidiana dels infants hospitalitzats i de les seves famílies.

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/childandteenhealth.html

MedLine Plus (els Estats Units)és un portal d’informació sobre salut elaborat per la US National Library of Medicine i els National Institutes of Health.

El seu objectiu és promocionar i educar en l’adquisició d’hàbits de vida saludables, com també informar sobre malalties, la manera de prevenir-les i tractaments.

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/internetsafety.html

http://www.onlinemaus.org

OnlineMaus (Alemanya)

L’agència Family-facts ha desenvolupat la plataforma OnlineMaus, una xarxa informativa adreçada a infants i joves hospitalitzats per facilitar-los la comunicació entre ells i amb les seves famílies.

Pretén combinar en una única plataforma les activitats d’aprenentatge i de lleure, i esdevenir una eina comunicativa entre malalts i amb famílies i amics.

http://www.starlight.org/site/c.fuLQK6MMIpG/b.1038035/k.BDF4/Home.htm

Starlight Starbright Children’s Foundation (els Estats Units)

Starlight Starbright Children’s Foundation pretén millorar la qualitat de vida dels malalts i les seves famílies a través de l’educació i les activitats familiars i de lleure.

Es pretén ajudar a superar les limitacions que genera la malaltia en infants i adolescents, combinant la tecnologia amb l’assistència sanitària i l’oci.

http://www.vanderbiltchildrens.com/gofetch/

Vanderbilt Children’s Hospital. GoFetch (els Estats Units)

El Vanderbilt Children’s Hospital té en marxa el projecte GoFetch, en el qual hi ha una doble oferta de recursos: uns que ofereixen accés obert i uns altres a través d’una intranet d’ús exclusiu per als malalts hospitalitzats.

El seu objectiu és ajudar a combatre l’aïllament i l’estrès que pateixen els infants hospitalitzats i les seves famílies, amb un plantejament essencialment lúdic, a partir de l’ús del web i del correu electrònic.

http://www20.gencat.cat/portal/site/Joventut/

És el web de la Secretaria de la Joventut de la Generalitat de Catalunya. Hi trobareu recursos, serveis i instal·lacions juvenils.

Concretament des d’aquest enllaç teniu les Associacions educatives del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya:

http://goo.gl/tI7L0

http://www.guiadeljuguete.com/

Trobareu la guia de joguines editada per AIJU. És interessant per cercar i analitzar joguines.

http://www.guiadeljuguete.com/

Buscador de joguines AIJU.

http://atzar.wordpress.com/

Web de l’Associació de Ludotecàries/is i Ludoteques de Catalunya.

http://www.amnistiacatalunya.org/edu/cat/index.html

És una pàgina adreçada als mestres i educadors i centrada en l´educació pels drets humans que conté molts recursos. Pot ser un recurs complementari si voleu reflexionar sobre els drets dels infants, i conté acudits i vinyetes de diferents humoristes.

http://www.cinde.org.co/ludoteca.htm

En el web de CINDE trobareu informació dels passos mínims per organitzar una ludoteca i una valoració de les funcions i les possibilitats d’aquest servei.

http://www.redcreacion.org/documentos/ludotecas/indice.html

Al portal de FUNLIBRE hi ha informació molt àmplia sobre les ludoteques: organització, gestió i funcionament.

També podeu anar directament a l’apartat que parla de registres necessaris en una ludoteca.

Preracons

En aquesta pàgina hi ha una proposta de joc que l’autora Marina Pascual denomina Preracons. Es tracta d’una proposta adreçada a infants de 2-3 anys que intenta estar entre el joc heurístic i els racons de joc.

Anar a la pàgina anterior:
Mapa conceptual
Anar a la pàgina següent:
Entitats i serveis d'oferta lúdica