Annexos

Decret ludoteques

Decret 94/2009, de 9 de juny, pel qual es regulen les ludoteques.

El perfil professional del tècnic superior en educació infantil permet treballar com a ludotecari/a. El juny del 2009 es va publicar per primer cop la normativa reguladora de les activitats i els recursos materials i humans propis de les ludoteques, per diferenciar-les d’altres serveis que malgrat es diguin ludoteques, pròpiament no ho són.

Anar a la pàgina anterior:
Exercicis d'autoavaluació
Anar a la pàgina següent:
Els espais lúdics