Activitats

Fonaments de la imatge digital I

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar les característiques de les imatges digitals.

Responeu les següents preguntes:

 1. Quines diferències hi ha entre imatge de mapa de bits i imatge vectorial?
 2. Citeu tres programes en què es treballi amb imatges vectorials.
 3. Poseu exemples d’imatges que estiguin fetes amb tractament vectorial.

 1. Les imatges vectorials es configuren a partir d’objectes gràfics independents, creats a partir d’operacions matemàtiques i línies definides matemàticament mitjançant vectors. Altrament, la imatge de mapa de bits defineix les imatges a partir d’una estructura o matriu rectangular de píxels o punts de color. Cada píxel té un color específic i el conjunt crea la imatge com una mena de mosaic. Les imatges vectorials són escalables i els elements es poden tractar de manera independent, mentre que les imatges de mapa de bits no es poden escalar sense pèrdua de qualitat i els elements no són independents.
 2. Adobe Illustrator, Autocad i Adobe Flash.
 3. Disseny de logotips i il·lustracions

Píxels i resolució

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar les característiques de les imatges mapa de bits.

Responeu les següents preguntes:

 1. Qué és un píxel?
 2. Qué és la resolució?
 3. Si treballem per pantalla, quina és la resolució adequada?

 1. Un píxel El píxel és la unitat mínima de color homogeni d’una imatge digital o bitmap.
 2. Es la quantitat de píxels d’una imatge per unitat de longitud. Habitualment s’indica en píxels per polzada (ppp)
 3. La resolució de 72 ppp o baixa resolució. Es coincident amb la resolució de pantalles dels dispositius.

La profunditat de color

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar i diferenciar la profunditat de color.

Respon les següents preguntes:

 1. Què és la profunditat de color d’una imatge?
 2. Demostreu com es calcula quants colors posibles hi ha amb una profunditat de 8 bits
 3. Si una imatge té 24 bits de profunditat de color, i està en mode RGB, quants colors possibles podrà mostrar? Justifiqueu la resposta.

 1. La profunditat de color és la quantitat d’informació en bits que emmagatzema cada píxel i afecta al nombre de colors que pot mostrar la imatge. Es el nombre de valors de color posibles que por tenir un píxel.
 2. Partirem de la premisa que 1 bit té dos valors de color, 0 i 1. El resultat s’obté calculant 2 dígits per bit, elevats a l’octava potència, és a dir: 28 = 2·2·2·2·2·2·2·2 = 256. El resultat és de 256 colors.
 3. Si la imatge té 24 bits de profunditat de color i està en mode RGB, en realitat té 8 bits per cada canal R, G, B. Per tant, si calculem el nombre de colors possibles de la profunditat de color de 8 bits el resultat és 256. I si multipliquem per 3, que és el nombre de canals, obtenim 256·256·256 = 16.777.216 colors.

Els modes de color

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar i diferenciar els modes de color.

Responeu les següents preguntes:

 1. Què és el mode indexat?
 2. Què és el mode bitmap o de mapa de bits?
 3. Expliqueu les resolucions que es recomana usar segons la finalitat de la nostra imatge.

 1. El mode indexat és un mode de color que té només un canal d’imatge i la seva profunditat de color màxima és de 8 bits; per tant, com a màxim 256 colors. És adequada per a imatges en color amb poc pes, però s’ha de tenir en compte que algunes opcions d’edició del programari Adobe Photoshop estaran desactivades.
 2. El mode bitmap o mapa de bits és el mode de color associat a la profunditat de color d’1 bit. En aquest mode de color la imatge té només dos valors de color en cada píxel, blanc i negre. Les imatges es veuran en blanc i negre sense gradació de grisos.
 3. 300 ppp o alta resolució: és adequada per a treballs d’alta qualitat que s’hagin d’imprimir en impremta, laboratori digital o fotografies d’alta qualitat. 150 ppp: resolució mitjana, per a imatges de qualitat mitjana, per a impressió en impressora domèstica. 72 ppp: resolució baixa adequada per a imatges destinades a veure’s en pantalles (monitors o dispositius mòbils).

La gestió de color

L’objectiu d’aquesta activitat és entendre què és la gestió del color.

 1. Què és l’espai de color?
 2. Què són els perfils ICC?

 1. L’espai de color és el rang de colors que pot mostrar un dispositiu. Els dispositius no són capaços de mostrar tots els colors dels models de color RGB i CMYK, i segons el sistema (pantalla, impressora, mòbil…), mostrarà un rang de colors o un altre.
 2. El perfils ICC són un tipus de perfil de color, que és un sistema de dades que relaciona els colors amb els valors numèrics. Quan la imatge es transfereix d’un dispositiu a un altre, des de l’origen fins al destí, les referències canvien i el perfil de color s’encarrega de reassignar els valors numèrics als colors.

Anar a la pàgina anterior:
Aplicació del color per a ordinador
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació