Introducció

El color és un element essencial per a l’ésser humà. Al llarg de la història li ha permès sobreviure: l’ha ajudat, per exemple, a identificar situacions de perill o a diferenciar les plantes verinoses de les saludables. També li ha servit per expressar emocions i conceptes, o la identitat de grup i de classe social.

En l’actualitat, el món està ple d’imatges (cartells publicitaris, televisió, Internet…), i en qualsevol representació el color té un paper importantíssim. En el cas de l’animació, els videojocs i els entorns interactius la importància no és menor. El color permet expressar igualment sentiments, conceptes i l’atmosfera de l’animació o del videojoc, així com mostrar la psicologia dels personatges, o bé ajudar-nos a la navegació i la interacció amb la interfície del joc.

És, per tant, molt important conèixer com s’originen els colors i per què els veiem, així com identificar les seves característiques i treballar amb ells per obtenir-ne combinacions harmòniques.

En aquesta unitat veurem, doncs, l’aplicació i la mescla del color físic i la del color digital.

En el primer apartat, “Aplicació física del color”, s’explica el procés de percepció del color i la fisiologia de la visió humana. Es tracta l’origen del color com a fenomen físic i també se’n defineix la psicologia. Alhora, s’expliquen els principals esquemes de combinacions de colors, harmòniques o contrastades. Finalment, s’aborden els components de la pintura matèrica i l’aplicació del color dins del procés de l’animació tradicional en 2D.

En el segon apartat, “Aplicació del color per a ordinador”, es veuen les característiques de les imatges digitals (resolució i profunditat de color) i els sistemes per representar-ne el color (modes de color).

En el tercer apartat, “Edició d’imatges amb Adobe Photoshop”, s’explica l’ús d’aquest programari, destinat a l’edició d’imatges i a l’aplicació de color, així com a la creació de textures. Al llarg de l’apartat podreu llegir el material didàctic i també veure els videotutorials on s’expliquen amb detall les eines i els processos de treball del programa.

Per assolir els objectius d’aquesta unitat cal que feu els exercicis d’autoavaluació i les activitats proposades. El primer i segon apartats tenen contiguts teòrics, però el tercer apartat, és primordial seguir els videotutorials i les activitats que es plantegin perquè estan dissenyades amb un enfocament pràctic.

En cas de dubte podeu preguntar al fòrum de l’assignatura, ja que així us podran ajudar els vostres companys o el professor.

Anar a la pàgina següent:
Resum