Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

La psicologia del color estudia com afecten els colors als animals.

2

La teoria física del color estudia les circumstàncies físiques de la natura que generen el fenomen del color.

3

La percepció del color estudia els aspectes fisiològics que ens fan receptius al color.

Exercici 2

Trieu la/les opcions correctes:

NúmPregunta
1

Els cons i bastons són cèl·lules fotosensibles que reaccionen de manera diferent segons la longitud d’ona de la radiació que els arribi.

2

La reacció dels cons i bastons es converteix en impulsos nerviosos que s’envien al cervell.

3

Els cons i bastons estan situats a la còrnia.

Exercici 3

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

La gamma de longituds d’ona que correspon a la llum visible és:

2

La gamma de longituds d’ona de la llum, tant visibles con no visibles per l’ull humà, és:

3

La llum està formada per:

Exercici 4

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

La interpretació dels significats del color no és estable, canvia segons el i varia en el temps.

2

Els conceptes d’harmonia, fidelitat i serietat s’associen al , mentre que els de tranquil·litat, seguretat i naturalesa s’associen al .

3

Els colors poden transmetre energia i alteració, mentre que els transmeten relaxació i tranquil·litat.

Exercici 5

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

La mescla additiva es basa en els colors llum.

2

Els colors primaris de la mescla additiva són els colors RGB.

3

Els colors additius absorbeixen certes longituds d’ona i en reflecteixen d’altres.

Exercici 6

Trieu la/les opcions correctes:

NúmPregunta
1

Els colors primaris CMYK s’utilitzen habitualment en sistemes d’impressió.

2

Els colors CMYK són colors tradicionals que s’usaven en la pintura tradicional.

3

La suma dels colors CMYK ens proporciona el color blanc.

Exercici 7

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

El és un diagrama en forma de cercle on es disposen tots els colors de , que podem aconseguir amb la o la mescla substractiva.

2

Els colors matèrics són els colors , és a dir, els colors que utilitzem en treballar amb suports com paper o llenç.

3

Els colors amb els quals treballem les diferents tècniques pictòriques es formen de dos components: el i .

Exercici 8

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

Els colors que no podem obtenir mitjançant la barreja d’altres colors i que, en condicions ideals, en barrejar-los, ens donarien tota la resta de colors del cercle cromàtic, són:

2

Els colors que estan un al costat de l’altre en el cercle cromàtic són:

3

Una combinació que es basa en la combinació de tres colors equidistants entre si en el cercle cromàtic

Exercici 9

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

L’artista animador fa un estudi i una anàlisi del moviment, i després dibuixa els elements animats de cada fotograma amb llapis sobre un paper especial específic per al dibuix d’animació.

2

Es “neteja” la línia, i el dibuix de cada fotograma o cell tindrà només una línia clara i contínua.

3

S’omplen les zones buides dins del contorn de línia amb la pintura adequada i les tonalitats requerides.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Aplicació del color per a ordinador