Referències

Bibliografia bàsica

Alberich Pascual, J. (2007). Grafismo multimedia. Barcelona: UOC.

Informació sobre els conceptes bàsics dels sistemes d’imatge i grafisme digital. Es tracten amb detall diferents processos de treball i recursos de creació gràfica i digital. Està explicat de manera concisa, senzilla i clara.

Ball, P. (2003). La invención del color. Barcelona: Gustavo Gili.

Estudi dels orígens del color. S’hi fa un recorregut per la història de l’art en què s’explica com els pintors han afegit noves tonalitats i com els avenços científics i tècnics han influït en el desenvolupament de noves tècniques pictòriques.

Delgado, J. M. (2013). Photoshop CC. Barcelona: Anaya.

Manual extens del programari Adobe Photoshop pensat per a aquells que no han treballat amb Photoshop o no hi estan gaire familiaritzats. És una eina interessant per consultar i explicar els processos per a l’ús del programari en retocament fotogràfic i disseny artístic.

Heller, E. (2007). Psicología del color. Barcelona: Gustavo Gili.

Informació sobre la psicologia del color. Eva Heller ha elaborat un estudi exhaustiu de la psicologia del color, fent una enquesta a un grup més de 2.000 persones sobre les seves preferències i associacions del color. Explica com la simbologia del color és una qüestió arrelada al nostre pensament per molts factors històrics i culturals.

Zelanski, P. i Pat Fisher, M. (2001). Color. Barcelona: Blume.

Informació sobre el color i el seu ús als mitjans artístics i als entorns digitals. S’hi tracten tots els aspectes del color, des de la seva naturalesa fins als efectes psicològics i les principals teories sobre les relacions cromàtiques.

Bibliografia complementària

Ahearn, L. (2012). 3D Game Textures. Create Professional Game Art Using Photoshop. Boca Raton (EUA): CRC Press Online/Taylor & Francis.

Informació sobre la creació de textures a Adobe Photoshop i la posterior aplicació a models 3D. Està enfocat a la creació de personatges, props i escenaris per a videojocs 3D. És un llibre amb molts exemples pràctics i molt visual.

Ahearn, L. (2012). Digital Painting Techniques: Practical Techniques of Digital Art Masters. Boca Raton (EUA): CRC Press Online/Taylor & Francis.

Informació sobre les tècniques de pintura digital amb Adobe Photoshop. Explica de manera didàctica les tècniques amb exemples d’ús de les eines de pintura digital i els processos de treball que cal seguir. És un llibre amb molts exemples pràctics i molt visual.

Dondis, D. A. (1990). La sintaxis de la imagen. Barcelona: Gustavo Gili.

Informació sobre els fonaments de la percepció visual. Analitza tots els elements que podem combinar per a la creació d’imatges i la comunicació visual, entre els quals hi ha l’ús del color.

Tornquist, J. (2008). Color y luz: Teoría y práctica. Barcelona: Gustavo Gili.

Informació extensa i profunda sobre les teories de color i els principis fisiològics i físics, així com els fonaments tècnics de l’ús del color i els sistemes de classificació i definició.

Adreces d'interès

www.kuler.com

Hi trobareu una eina molt interessant per treballar el color. Podem crear les nostres paletes de color personalitzades i basar-nos en les principals regles de combinació cromàtica. Obtenim els valor numèrics dels colors en diferents models, de manera que podem exportar-los a qualsevol programari.

www.proyectacolor.cl

Informació divulgativa sobre tot allò relacionat amb el color. Parla de teoria del color, psicologia del color i combinacions cromàtiques. També explica els models de color.

www.psicologiadelcolor.es

Proporciona informació i articles molt interessants sobre la psicologia del color.

www.tigercolor.com

Informació molt clara sobre els esquemes de les combinacions cromàtiques. A més, us podreu descarregar algunes aplicacions molt útils, com ara per crear combinacions cromàtiques o un comptagotes per obtenir la informació numèrica dels colors a l’ordinador, entre d’altres.

tv.adobe.com

Aquest és el canal de videotutorials d’Adobe. Hi trobareu videotutorials de tots els seus productes, i concretament té molts videotutorials que expliquen les eines i tècniques d’Adobe Photoshop.

helpx.adobe.com/support/photoshop.html

Aquí trobareu el manual online d’ajuda d’Adobe Photoshop.

www.ctrlpaint.com

Aquesta adreça és interessant perquè té videotutorials sobre la pintura digital, tant explicant l’ús de les eines de Photoshop com conceptes de pintura i composició aplicats al món digital.

Anar a la pàgina anterior:
Resultats d'aprenentatge
Anar a la pàgina següent:
Aplicació física del color