Activitats

Adobe Photoshop: bàsic

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar els elements bàsics del programari Adobe Photoshop.

 1. Què és el Workspace?
 2. Què són els canals d’una imatge?

 1. És l’espai de treball. Hi ha diversos espais de treball que podem triar segons el tipus de feina que desenvolupem. Cadascun té una configuració diferent dels panells i les eines del programari.
 2. Els canals són imatges en escala de grisos amb 256 nivells de gris que emmagatzemen la informació dels colors primaris del mode de color. Els canals en RGB són tres, i en CMYK són quatre, un per a cada color primari. La superposició dels canals ens dóna com a resultat la imatge final.

Adobe Photoshop: seleccions

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar les eines de selecció del programari Adobe Photoshop.

 1. Quina utilitat té el panell Select and Mask?
 2. Enumereu les eines de selecció de mà alçada.
 3. Què és la tolerància i amb quina eina s’utilitza?

 1. Select and Mask és un panell que permet modificar les vores d’una selecció per suavitzar-la abans de fer una edició en la zona seleccionada.
 2. Llaç, llaç magnètic i llaç poligonal.
 3. La tolerància és un paràmetre que defineix quin rang de color se seleccionarà en definir un valor de color. S’usa amb la vareta màgica.

Adobe Photoshop: capes

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar les capes del programari Adobe Photoshop.

 1. Enumereu quines opcions hi ha per combinar les capes.
 2. Quina diferència hi ha entre opacitat de capa i mode de fusió?

 1. Combinar visibles, combinar enllaçades, combinar capes (les seleccionades), acoblar imatge.
 2. L’opacitat de capa fa que la capa sigui més o menys transparent, mentre que el mode de fusió fa que la capa superior interactuï amb els píxels de la capa inferior, creant resultats molt diferents segons cada mode de fusió.

Adobe Photoshop: ajustos i màscares de capa

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar els ajustos i les màscares del programari Adobe Photoshop.

 1. Expliqueu què són les tècniques no destructives. Anomena’n tres.
 2. Identifiqueu com són les imatges associades als histogrames (figura) i quina informació mostra cada gràfic:
Figura Histogrames

 1. Les tècniques no destructives són un conjunt de mètodes de treball que no modifiquen la informació original de la imatge, i per tant no la degraden. L’ús de màscares de capa, les capes d’ajust i els objectes intel·ligents.
 2. El primer gràfic informa d’una imatge amb equilibri de grisos, blancs i negres. L’histograma mostra que hi ha píxels associats a tots els valors de gris. El segon mostra una imatge subexposada, perquè el gràfic de l’histograma està desplaçat a l’esquerra, que és la zona de valors foscos, mentre que no hi ha pràcticament cap píxel en la zona dels blancs. El tercer, al contrari, mostra una imatge sobreexposada, on el gràfic està desplaçat cap a la dreta, que és la zona de valors clars, mentre que no hi ha pràcticament píxels negres i de grisos foscos.

Adobe Photoshop: pinzells i retoc

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar les eines de pintura i retoc del programari Adobe Photoshop.

Responeu les següents preguntes:

 1. Què volen dir les sigles HSB?
 2. En què afecta el paràmetre de duresa al pinzell?
 3. Expliqueu la diferència entre el pinzell corrector i el tampó de clonar.

 1. HSB és un model per definir el color. H correspon al to (Hue), S a la saturació (Saturation) i B a la lluminositat (Brightness).
 2. La duresa afecta l’empremta del pinzell. Amb duresa 0, el pinzell serà molt difuminat. Amb duresa 100 serà molt nítid i l’empremta serà retallada.
 3. El pinzell corrector reemplaça les zones on pintem, però a més iguala la zona interpretant el color i la lluminositat. El tampó de clonar reemplaça les zones on pintem, però sense igualar la zona.

Adobe Photoshop: formats d'arxiu

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar els formats d’arxiu amb els quals treballareu al programari Adobe Photoshop.

Responeu a aquestes preguntes:

 1. Què és el format RAW?
 2. A què fan referència les sigles PSD?
 3. Visualitzeu el següent video sobre una imatge JPG. Què li està passant?

 1. El format RAW és un format en brut. S’anomena negatiu digital perquè té tota la informació de la imatge que s’ha obtingut en el procés de captura amb la càmera. El gran avantatge del format RAW és que la imatge no es degrada amb els canvis que fem, i sempre podem recuperar la informació original.
 2. PSD és el format nadiu del programari. Aquest format emmagatzema tota la informació del projecte: capes, màscares de capa i canals alfa.
 3. El vídeo mostra el procés de degradació d’una imatge en format JPG que s’ha guardat 600 vegades. Cada cop que es guarda el fitxer en aquest format, les dades es comprimeixen i hi ha pèrdua de dades. Per això la imatge es degrada progressivament.

Anar a la pàgina anterior:
Edició d'imatges amb Adobe Photoshop
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació