Activitats

Teoria del color

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar les diferents vessants que analitzen la naturalesa del color.

Respon les següents preguntes:

 1. Des de quines perspectives s’estudia el fenomen del color en la teoria del color?
 2. Què són els cons i els bastons?
 3. Quina diferència hi ha entre l’espectre lumínic i l’espectre visible?

 1. El color s’estudia en primer lloc des de la teoria física del color, que explica les circumstàncies físiques de la natura que generen el fenomen del color. En segon lloc, des de la nostra percepció del color, és a dir, els aspectes fisiològics que ens hi fan receptius, i finalment, des de la psicologia del color, que analitza com aquest ens afecta i ens suggereix estats d’ànim, sensacions, conceptes.
 2. Els cons i bastons són cèl·lules fotosensibles que reaccionen de manera diferent segons la longitud d’ona de la radiació que els arribi. Això és conseqüència del fet que els cons posseeixen diferents substàncies sensibles a una longitud d’ona determinada, encara que, en menor mesura, també reaccionen davant longituds d’ona properes per damunt i per sota. Tots dos transformen la llum en impulsos elèctrics que són interpretats pel cervell.
 3. L’espectre lumínic està format per nombroses ones electromagnètiques que tenen diferents longituds d’ona que van des d’ones invisibles a l’ull humà fins a un rang de longituds d’ona que sí pot veure el nostre ull, mentre que l’espectre visible és la gamma de longituds d’ona de la llum que és visible pels humans.

Psicologia del color

L’objectiu d’aquesta activitat és entendre què és la psicologia del color.

Respon a les següents preguntes:

 1. Quins són els factors que intervenen en la psicologia del color?
 2. Cerca tres exemples en el món de la publicitat que mostrin intencionadament l’ús del factor psicològic del color.

 1. Hi ha diversos factors que intervenen en la nostra interpretació del color; per exemple, la nostra arrel cultural, que pertany al món occidental; la tradició religiosa; les pràctiques artístiques de la història de l’art i els codis de comunicació que usem en la nostra societat.
 2. Tres exemples d’ús psicològic del color en el món de la publicitat:

Els models de color

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar i distingir els models de color.

 1. Explica en què consisteix el model de color llum.
 2. Explica en què consisteix el model de color pigment.

 1. El model de color llum es basa en la mescla de colors d’origen lumínic. També s’anomena mescla additiva. Els colors bàsics de la llum són els colors RGB: Red (vermell), Green (verd) i Blue (blau). La mescla de tots tres a la màxima intensitat ens mostrarà el color blanc, i la seva absència total és el color negre.
 2. El model de color pigment es basa en la mescla dels colors d’origen matèric o físic. S’anomena també mescla substractiva. Els colors bàsics són els colors CMYK: Cyan (cian), Magenta (magenta), Yellow (groc) i Black (negre). La mescla dels quatre a la màxima intensitat dóna negre, mentre que l’absència dels quatre dóna blanc.

Les combinacions cromàtiques

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar les diferents combinacions cromàtiques i les seves característiques.

Cerca imatges (poden ser il·lustracions o fotografies) on s’apliquin les diferents combinacions cromàtiques.

La solució és oberta.

El color matèric

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar les característiques dels colors matèrics i la seva aplicació en l’animació.

Respon a les preguntes:

 1. Quin paper tenen el pigment i l’aglutinant en el color matèric?
 2. Indica quins passos s’han de seguir per a l’aplicació del color als fotogrames en l’animació 2D.

 1. Els pigments són substàncies orgàniques o inorgàniques que s’utilitzen per crear els colors matèrics de la pintura. L’aglutinant és un vehicul incolor que serveix per unificar els pigments en forma de pols i per donar consistència a la pintura.
 2. En la fase de producció s’han de seguir els següents passos: primer, la tasca del dibuix on l’artista animador fa un estudi i l’anàlisi del moviment, després dibuixa els elements animats de cada fotograma amb llapis sobre un paper, com dibuixos en brut o esbossos. En segon lloc, la tasca de neteja, on es copia cada dibuix sobre una superfície transparent anomenada cell, deixant només una única línia de contorn. I finalment, en la tasca d’aplicació del color omplirem la superfície amb color. El color s’aplica també al suport transparent. S’ompliran les zones buides dins del contorn de línia amb la pintura adequada i les tonalitats requerides.

Anar a la pàgina anterior:
Aplicació física del color
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació