Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Aplica color físicament o per ordinador per a stop motion, adaptant-se a la carta de color i als dissenys originals.

  • Decideix la manera de fragmentar els dibuixos per a l’òptima aplicació del color, buscant l’eficàcia i el resultat artístic desitjat.
  • Selecciona els materials de tenyiment per a l’acoloriment segons els requeriments de la captura d’imatge i els efectes predissenyats.
  • Aplica els colors físicament o per ordinador amb les tècniques adequades per a cada cas.
  • Aplica els colors sobre elements tridimensionals per a stop motion segons els dissenys originals, tenint en compte els paràmetres d’il·luminació i la posada en escena.
  • Aplica els colors sobre fons, artificis i telonets segons els dissenys originals, tenint en compte els paràmetres de la càmera de captura i d’il·luminació.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Referències