Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

Adobe Photoshop ens ofereix diverses configuracions, anomenades . En cadascuna d’elles es mostren uns panells i eines específiques, segons la tasca que es desitja desenvolupar.

2

Al panell hi trobarem: , que és el pes del fitxer; , que és el nombre de píxels per fila i columna, i , en píxels per polzada.

Exercici 2

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Rectangular Marquee és una eina de selecció geomètrica.

2

Per seleccionar cal fer tota la selecció d’un cop, no es poden sumar o restar altres seleccions.

3

La selecció no és gaire important, es pot modificar tot després.

Exercici 3

Trieu la/les opcions correctes:

NúmPregunta
1

Si premeu la tecla Shift podeu restar noves seleccions, i amb la tecla Alt podeu sumar seleccions.

2

Magnetic Lasso s’ajusta a les vores de les àrees definides de la imatge quan dibuixem.

3

L’eina vareta màgica us permetrà seleccionar una zona amb colors similars sense haver de traçar el contorn.

Exercici 4

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

És un panell on es poden perfeccionar les vores de la selecció.

2

Suavitza les vores de la selecció amb un efecte de desenfocament o difuminat.

3

Amplia o redueix el contorn de la selecció.

Exercici 5

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

Les capes o són imatges independents que se superposen les unes sobre les altres. Quan la capa és es veu una trama de quadradets blancs i grisos. Les capes es poden eliminar; també podem combinar capes (), combinar visibles () o acoblar-les totes ().

2

Per protegir els continguts de les capes podem . També podem controlar la seva i el seu .

Exercici 6

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Els modes de fusió s’utilitzen per determinar com es fusionen els píxels d’una capa o d’un conjunt de capes amb els píxels de les capes subjacents de la imatge.

2

Els ajustos (Adjustments) són essencials per modificar i editar el color i la lluminositat d’una imatge.

3

Les capes d’ajust són una tècnica destructiva.

Exercici 7

Trieu la/les opcions correctes:

NúmPregunta
1

En l’eix y de l’histograma es representen els valors de lluminositat, des del negre fins al blanc.

2

Cada imatge té el seu propi histograma.

3

Es considera que una imatge té un bon contrast si el seu histograma s’estén ocupant quasi tot el rang de tons.

Exercici 8

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

És un gràfic que mostra els valors obscurs i clars d’una imatge.

2

És útil per modificar el color d’un objecte de manera realista.

3

S’usa per corregir la dominant cromàtica d’una fotografia.

Exercici 9

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

El panell Levels mostra l’histograma de la imatge. En l’eix x té tres reguladors. El regulador de l’esquerra actua sobre els , el central sobre els i el de la dreta sobre els .

2

Color Balance és molt útil per ajustar la cromàtica d’una imatge.

Exercici 10

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Una màscara de capa és un canal de la imatge que canvia l’opacitat d’una capa.

2

El color negre en la màscara indica que la capa on actua serà opac. Altrament, una zona blanca indicarà que la capa és transparent.

3

Les màscares són molt útils per crear fotomuntatges i per integrar elements.

Exercici 11

Trieu la/les opcions correctes:

NúmPregunta
1

No podem pintar directament en una màscara de capa en blanc, s’ha de fer sempre una selecció prèvia.

2

L’ús de màscares de capa és una tècnica no destructiva.

3

Només podem editar la màscara amb el pinzell i amb valors de blanc o negre purs, mai grisos intermedis.

Exercici 12

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

Modifica l’aspecte de l’empremta del pinzell, i la fa més suavitzada o més retallada.

2

Determina la càrrega de pintura del pinzell.

3

És l’amplada o mida del pinzell.

Exercici 13

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

El panell és una paleta on podem seleccionar un color específic. és el color que usarem amb les eines de pintura (pinzells, pot de pintura), mentre que és el color que usarem amb eines d’esborrat (goma d’esborrar, eliminar contingut).

2

La manera més intuïtiva i còmoda per seleccionar un color és usant el model de color . D’aquesta manera podem ajustar tres paràmetres , i , i triar el color que volem.

Exercici 14

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

El pinzell corrector s’utilitza per corregir imperfeccions o textures.

2

El tampó és un pinzell que té les propietats dels pinzells: duresa, diàmetre i opacitat.

3

El pinzell corrector puntual es diferencia de l’anterior en el fet que cal agafar una mostra prèvia.

Exercici 15

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

És el negatiu digital, perquè té tota la informació de la imatge que s’ha obtingut en el procés de captura amb la càmera.

2

Format que usarem si volem editar les imatges amb un programari de tractament digital i enviar-les a una impremta.

3

Es degrada progressivament per la compressió.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Índex general