Què és el nostre curs? Aquest curs en línia us prepara per a les proves d’accés a cicles formatius de grau superior de formació professional, d’arts plàstiques i disseny o d’ensenyaments esportius. Aquí desenvoluparem tots els continguts i competències que necessiteu per assolir el nivell de l’examen.

Què són les proves d'accés? Són proves oficials externes que depenen del Departament d’Educació i que tenen lloc un cop a l’any, cap al maig.

Com ho fem?
○ Aquí podreu cursar totes les matèries que són objecte d’examen a les proves oficials.
○ El curs té una durada de sis mesos, des de l’octubre fins a l’abril.
○ Trobareu 10 temes per matèria, organitzats per lliuraments quinzenals.
○ Els temes consten de material d’estudi, activitats autocorrectives i activitats amb correcció manual del professor.
○ Podreu fer un seguiment del vostre progrés mitjançant aquests temes i una simulació telemàtica final de la prova d’accés, que us ajudarà a valorar el nivell de preparació assolit.
○ (Teniu més informació de les matèries a sota a "informació prèvia"..

Perquè em servirà el curs i la nota obtinguda?
○ El curs us prepara per dur a terme una bona prova d’accés a la convocatòria oficial anual del Departament d’Educació.
○ A més, us pot suposar un ajut a la nota global de la prova En cas d’aprovar el curs i obtenir un mínim de 4 a la prova d’accés, el curs us atorga una puntuació extra de mínim 1 punt i màxim 2 punts.

Dates del curs 2022-23

Inici de curs

 
29 setembre 2022

Final de curs

 
abril 2023

Preinscripció i matrícula

Inici

 
15 setembre 2022

Final

 
22 setembre 2022

 

 

Informació prèvia

 

Preinscripció i matrícula

Ja has consultat la informació prèvia?

Amb aquesta guia de matrícula t'ajudem a formalitzar-la.

MATRÍCULA TANCADA

 
 

Preguntes freqüents