Notícies

D’acord amb la publicació al DOGC de la RESOLUCIÓ EDU/2863/2021, per la qual es determinen el calendari i les condicions d'assignació de places del procés extraordinari d'admissió a l'Institut Obert de Catalunya per al curs 2021-2022, als cicles formatius de grau mitjà i superior de formació professional.

Oferta de nous grups en cicles de grau mitjà amb els corresponents mòduls:

CAI CFGM - Cures auxiliars d'infermeria
C1 Operacions administratives i documentació sanitària
C2 L'ésser humà davant la malaltia
C7 Recolzament psicològic al pacient/client
C11 FOL
GAD CFGM - Gestió Administrativa
M12 FOL
M09 Anglès
M01B1 Comunicació empresarial i atenció al client (Bloc 1)
APD CFGM - Atenció a les persones en situació de dependència
M5B01 Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència
M1 Organització de l'atenció de les persones en situació de dependència
M2B01 Atenció sanitària
SMX CFGM - Sistemes Microinformàtics i Xarxes
M01B1 Muntatge i manteniment d'equips (Bloc 1)
M05B1 Xarxes locals (Bloc 1)
M02 Sistemes operatius monolloc

Oferta de places vacants en cicles de grau superior:

EDI CFGS - Educació Infantil 8
M02B1 Didàctica de l'educació infantil  
M06B1 Desenvolupament cognitiu i motriu  
PRP CFGS - Prevenció de Riscos Professionals (LOGSE) 10
C01B1 Gestió de la prevenció (Bloc 1)  
C02B1 Riscos derivats de les condicions de seguretat (Bloc 1)  
VEC Gestió de vendes i espais comercials  10
M08B1 Polítiques de màrqueting  
M01 Aparadorisme i disseny d'espais comercials  
CIN CFGS - Comerç Internacional 10
M01B1 Gestió administrativa del comerç internacional  
M09 Negociació internacional  
A3D CFGS - Animacions interactives, videojocs i entorns interactius 9
M02B1 Projectes d'animació audiovisual 2D i 3D (Bloc 1)  
M10B1 Disseny, dibuix i modelatge per animació (Bloc 1)  

 

Persones destinatàries
 
Aquesta oferta s’adreça exclusivament a les persones que compleixin els requisits d’accés que estableix la normativa corresponent i que hagin fet sol·licitud de preinscripció en l’ensenyament de formació professional per al curs 2021-2022 sense haver-hi obtingut plaça.

 

Calendari

  • Presentació de sol·licituds i documentació acreditativa on-line: del 27 al 28 de setembre de 2021
  • Publicació de la llista de persones admeses: 5 d’octubre de 2021
  • Matrícula i pagament: del 5 a l’11 d’octubre de 2021
  • Presentació de reclamacions: del 6 al 8 d’octubre de 2021
  • Resolució de reclamacions: de l’11 al 14 d’octubre de 2021
  • Pagament de la matrícula per l'alumnat a qui s’estima la reclamació: del 14 al 18 d’octubre de 2021

 
Criteris d'assignació de places vacants

 

Si la demanda és inferior a l'oferta, les places s'assignaran directament. Només en cas que hi hagi més peticions que places, s'ordenen les sol·licituds per ordre decreixent en funció de la qualificació acreditada del requisit d'accés al·legat.

 
Preinscripció

 

L'inici de la preinscripció serà a partir de les 10h del dia 27 de setembre de 2021 en aquest enllaç on caldrà presentar-hi la següent documentació:

 
Guia de matrícula 

 
Incidències

 

Per qualsevol incidència a partir del 27 de setembre, caldrà adreçar-se al següent e-mail:  fpmatricula@ioc.cat