Matrícules

Els alumnes que han sol·licitat la matrícula a un altre cicle formatiu hauran obtingut plaça si els estudis aportats donen accés al cicle demanat i han presentat la documentació correcta dins el termini, aplicant les mateixes notes de tall que per a l'alumnat nou en els cicles següents:

  • CFGS Cures auxiliars d'infermeria: 5,70 presentant estudis diferents d'ESO (o equivalents), PQPI i FP Bàsica.
  • CFGM Integració social: 5,25 presentant estudis diferents de Batxillerat (o equivalents) i CFGM (amb o sense formació addicional).

La nota de tall s'aplica només a aquests cicles formatius per haver tingut una demanda superior a les places oferides.

Consulta de l'adjudicació de places:

Les resolucions definitives d'aquestes sol·licituds es podran consultar a partir del 29 de gener de 2019 a les 14 h, tot en el mateix tràmit de la sol·licitud que es troba a l'apartat de Tràmits de la Secretaria FP.

  • S'obrirà un termini de reclamacions per errades de l'IOC en l'atorgament d'aquestes sol·licituds, del 29 al 31 de gener de 2019.

  • Tots els alumnes admesos podran realitzar la matrícula a partir de l'1 de febrer de 2019 (a les 15 hores) fins al 6 de febrer de 2019 (a les 23.55 hores).

  • El pagament de la matrícula es podrà realitzar fins al 7 de febrer de 2019 (a les 19.55 hores)

Es pot consultar en el nostre web la informació de matrícula de les persones que estudien o han estudiat FP a l’IOC (alumnat antic).