Transport internacional de mercaderies

Comerç i màrqueting
  • Coordinació
  • Juan José Guerrero Barreira
  • Redacció
  • Eugènia Alfonso Úbeda
  • Cristian Coll Pont
  • Comerç i màrqueting
  • W.CFGS.CIN.M05/0.17
  • Comerç internacional
© Departament d'Educació
Primera edició: febrer 2017

Taula de Continguts