Transport internacional de mercaderies

Comerç i màrqueting
  • Coordinació
  • Juan José Guerrero Barreira
  • Redacció
  • Eugènia Alfonso Úbeda
  • Cristian Coll Pont
  • Comerç i màrqueting
  • W.CFGS.COM.TIM/0.17
  • CFGS - Comerç internacional \ CFGS - Transport i logística
© Departament d'Educació
Primera edició: febrer 2017
Última actualització: de març 2022

Taula de Continguts