Annexos

El SAD

Aquest vídeo, “Un dia en el servei SAD”, corresponent al servei SAD de la ciutat de Barcelona i prestat per l’entitat Accent Social, ens mostra la importància del servei, no només des del punt de vista de l’ajuda al domicili, sinó també des de la companyia i suport que reben les persones beneficiàries. Hi podreu identificar diferents moments del servei que tractarem en aquest apartat (tasques, planificació de les tasques, coordinació del servei i entre els diferents professionals, seguiment de la satisfacció…).

Seu electrònica de l'Ajuntament de Valls

Al web de l’Ajuntament de Valls trobareu un apartat anomenat Seu electrònica de l'Ajuntament de Valls on es pot accedir a tota la informació sobre els diferents tràmits que es poden gestionar a través d’internet i que l’ajuntament posa a disposició del seus ciutadans.

A la pàgina corresponent al servei d’ajuda a domicili veureu:

  • Descripció del servei
  • Qui pot sol·licitar-lo.
  • Requisits que s’han de complir.
  • Com s’ha d’iniciar el tràmit de sol·licitud.
  • Cost.
  • Normativa de resolució.
  • Document de sol·licitud en format PDF per descarregar.
  • Com iniciar el tràmit.

La diferència de treball en grup i treballar en equip

En aquest vídeo de TEDxTalks trobareu una important reflexió sobre la diferència de dues situacions que poden semblar iguals: el treball en grup i el treball en equip. Conforme avança l’exposició l’oradora explica d’una manera molt clara en què es diferencien i quin valor aporta el treball en equip a qualsevol tasca que desenvolupem.

Atenció i suport psicosocial domiciliari

La guia Atención y apoyo psicosocial domiciliario elaborada per Ideaspropias Editorial recull de manera senzilla i didàctica diferents tècniques i situacions d’atenció i suport que poden prestar els professionals del SAD dins d’un domicili des d’una vessant d’atenció psicosocial. Abraça conceptes fonamentals com ara les ABVD i les AIVD i com fer un abordatge des de la motivació, l’emoció i els processos cognitius.

Qüestionari de satisfacció del SAD

En aquesta pàgina trobareu un exemple de qüestionari de satisfacció per a usuaris del servei d’ajuda a domicili, elaborat pel Consorci d’Acció Social de la Garrotxa: Qüestionari SAD. Podreu veure que es tracta d’un qüestionari molt senzill, que consta d’una petita introducció i vint-i-set preguntes formulades de manera clara, senzilla i directa.

Guia de gestió de qualitat del SAD

En aquesta guia, elaborada pel Consell Comarcal del Maresme, s’explica com crear una comissió de qualitat i com elaborar un sistema de qualitat per a la gestió del SAD: Guia Gestió de Qualitat.

Documentació descarregable

Anar a la pàgina anterior:
Exercicis d'autoavaluació
Anar a la pàgina següent:
Índex general