Referències

Bibliografia bàsica

Diversos autors. (2010). Llei de la dependència. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Col·lecció Lectura Fàcil 4. Barcelona: Generalitat de Catalunya.

En aquesta adreça podreu consultar i descarregar-vos en format PDF el llibre número 4 de la Col·lecció de Lectura Fàcil de la Generalitat de Catalunya sobre la Llei de la dependència i la seva aplicació. Us ho podeu descarregar en aquest enllaç: LLei de la dependència.

Diversos autors (2010). Manual de qualitat del Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili. Diputació de Barcelona. Àrea de Benestar Social.

En aquest Manual de la Diputació de Barcelona, trobareu la contextualització sobre el servei del SAD i el seu marc normatiu, així com aquells aspectes vinculats a la qualitat del servei. Us ho podeu descarregar en aquest enllaç: Manual de Qualitat del Servei Bàsic d'Ajuda a Domicili.

Diversos autors (2018) Serveis d’Atenció Domiciliària - Protocol d’actuació, 2018. Ajuntament de Terrassa. Terrassa: Generalitat de Catalunya.

En aquest protocol de l’Ajuntament de Terrassa trobareu una descripció completa del marc legal i competencial del SAD en aquest municipi. Us ho podeu descarregar en aquest enllaç: Serveis d'Atenció Domiciliària - Protocol d'Actuació, 2018.

Bibliografia complementària

Diversos autors. Prevención de riesgos laborales para profesionales de los servicios de atención a la dependencia. Illes Balears: UGT.

En aquesta guia trobareu informació relacionada amb els serveis d’ajuda a domicili, les competències professionals que necessiten per realitzar la seva feina, així com les diferents mesures de protecció i salut laboral aplicades a la a la seva intervenció.

Ho podeu descarregar en aquest enllaç: Prevención de riesgos laborales para profesionales de los servicios de atención a la dependencia.

Diversos autors (2009). Guia sobre l’acolliment. Generalitat de Catalunya, Departament d’Acció Social i Ciutadania.

En aquesta guia pràctica de l’Institut Català de l’Acolliment Familiar trobareu les directrius sobre què és i les diferents maneres d’acolliment que hi ha regulades al nostre país. Ho podeu descarregar en aquest enllaç: Guia sobre l'acolliment familiar.

Adreces d'interès

Aquesta adreça del Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya ofereix informació i dades sobre la Llei de la dependència i la cartera de serveis i recursos existents.

Departamenet de Treball, Afers Socials i Famílies.

En aquesta adreça web trobareu una guia per a l’elaboració d’un pla de treball, amb una àmplia explicació de quins elements hi han de constar, independentment de quina sigui la seva naturalesa.

Guia per a la preparació d'un pla de treball.

DIXIT és el Centre de Documentació de Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya. És un centre documental i de formació dirigit als professionals de l’àmbit social per transmetre i difondre el coneixement en aquest àmbit. A l’apartat Recursos podreu trobar formació temàtica, novetats bibliogràfiques, webs d’interès, publicacions, … tot relacionat amb l’àmbit social.

DIXIT.

Barcelona Cuida és un centre pioner que vol donar resposta a les necessitats de les persones cuidadores. Depèn de l’Ajuntament de Barcelona i ofereix informació sobre els serveis i recursos existents en el territori.

Espai Barcelona Cuida.

Aquesta adreça correspon a la pàgina SerCuidorA de la Creu Roja. Es tracta d’una pàgina dirigida als cuidadors no professionals. Facilita informació relacionada amb la cura i atenció de les persones grans i en situació de dependència i ofereix material de consulta com ara guies sobre diferents temàtiques (pròpies i d’altres entitats), infografies…, que es poden descarregar de manera gratuïta.

SerCuidadorA.

En aquest web de l’Ajuntament de Barcelona, trobareu informació sobre el programa intergeneracional Viure i Conviure, els requisits de participació i on sol·licitar-lo.

Viure i Conviure.

Referències bibliogràfiques

Diversos autors (2008). Calidad y Acreditación para las Entidades Prestadoras de Servicios de Atención a las Personas Mayores en situación de Dependencia. Madrid: Fundación Edad y Vida. (enllaç PDF).

Martínez Roig i Sánchez Marín. (1989) Malos tratos institucionales. Libro I Congreso Estatal sobre Infancia Maltratada. Barcelona: Federación de Asociacions para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI). (enllaç PDF).

López Fraguas, Marín González i Parte Herrero. (2004). “La planificación centrada en la persona, una metodología coherente con el respeto al derecho de autodeterminación”. Valladolid: Revista Siglo Cero, Vol 35 (1), n. 210. (enllaç PDF).

Rossell, T. (1987). L’Entrevista en el Treball Social. Barcelona: Llar del llibre.

Anar a la pàgina anterior:
Resultats d'aprenentatge
Anar a la pàgina següent:
Organització del pla de treball