Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Digueu si són vertaderes (V) o falses (F) les afirmacions respecte el joc infantil.

NúmPreguntaVF
1

Els infants, normalment, només juguen a l’hora del pati de l’escola o a la ludoteca.

2

El joc és un recurs metodològic privilegiat per als educadors infantils.

3

El joc a les nostres ciutats és un bé escàs.

4

Cal potenciar el joc en tots els contextos en què es desenvolupa l’infant.

5

Els infants de qualsevol ciutat poden jugar sense cap problema a casa seva o al carrer.

Exercici 2

Marqueu l’afirmació que no és correcta.

Respecte al paper de la família a l’hora d’organitzar el joc dels menuts…

NúmPregunta
1

…sovint cal orientar els pares respecte al joc infantil i respecte a les joguines que són més adequades per a cada edat.

2

…l’educador ha d’orientar els pares sobre joc i joguines fugint de modes i estereotips.

3

…els pares poden dir ben poca cosa sobre el tipus de joc que fan els seus fills.

4

…l’infant necessita el seu propi espai per jugar, a vegades tot sol.

Exercici 3

Trieu l’opció correcta.

Els serveis educatius no formals per als infants petits han aparegut i han anat creixent…

NúmPregunta
1

…perquè els habitatges són petits.

2

…perquè l’escolarització dels menors de 6 anys no és obligatòria.

3

…perquè hi ha molt de trànsit als carrers.

4

…perquè és difícil compaginar la vida familiar i la vida laboral.

5

…per donar resposta a les exigències de la societat actual.

Exercici 4

Completeu les afirmacions amb la paraula o paraules que considereu més adients.

NúmPregunta
1

L’educador d’un servei no formal ha de saber com el joc infantil.

2

L’educador l’infant de manera que aquest senti desig de participar en l’activitat lúdica lliurement.

3

L’educador i el joc dels infants perquè puguin jugar de manera autònoma.

4

L’educador ha d’ els pares.

5

Les intervencions de l’educador no han de ser , sinó .

6

L’educador les activitats lúdiques dirigides.

Exercici 5

Digueu si són vertaderes (V) o falses (F) les afirmacions.

Amb relació al joc en espais públics…

NúmPreguntaVF
1

…s’hi juga poc perquè les condicions de vida a la ciutat no faciliten gaire el joc.

2

…les places i els parcs són ideals per a la socialització infantil.

3

…els infants no juguen al carrer, les places i els parcs perquè prefereixen veure la televisió.

4

…a les places i als parcs hi ha instal·lacions perquè els infants juguin, cal que siguin segures i estiguin ben conservades.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos