Activitats

Aprendre jugant

L’objectiu de l’activitat és valorar la importància del joc com a recurs educatiu.

Aquí teniu la descripció d’un joc:

Es reparteixen set cartes a cada participant, i es col·loca la resta al mig de la taula. Cada jugador pot tirar al centre 2 cartes, amb la condició que sumin entre elles 10. Aquell que abans es descarti, guanya. Després d’una ronda sense tenir les cartes adequades, es pot demanar una determinada carta al jugador de la dreta, el qual li haurà de donar, si la té.

Material: baralla de cartes numerada, almenys de l’1 al 10.

 1. Penseu un títol per a aquest joc.
 2. Objectius.
 3. Edat.
 4. Proposeu alguna variació per a aquest joc.

Aprendre de manera lúdica

L’objectiu de l’activitat és la utilització del joc com a recurs d’ensenyament-aprenentatge dels continguts curriculars.

Entreu en la pàgina web Aprendre a sumar i llegiu el joc Sándwich de nombres.

Amb aquest joc, prepareu una activitat per a la classe:

 1. Nom de l’activitat.
 2. Objectius.
 3. Continguts.
 4. Edat.
 5. Recursos
 6. Metodologia:
  • Presentació de l’activitat (aspectes motivacionals).
  • Explicació de l’activitat.

El material d'F. Froebel i M. Montessori

L’objectiu d’aquesta activitat és familiaritzar-se amb els materials d’aquests pedagogs i les possibilitats que ofereixen en la intervenció amb els infants.

A partir dels següents exemples dels materials de Froebel i de Montessori, comenteu-los i compareu les aportacions d’aquests pedagogs en el camp de la pedagogia lúdica.

Els obsequis de Froebel
Obsequi 1
Obsequi 2
Obsequi 3
Obsequi 4
Obsequi 5
Obsequi 6
Obsequi 7
Obsequi 8
Material de María Montessori
Material 1
Material 2
Material 3

Els obsequis de Froebel

Els obsequis de Froebel són un material poc estructurat per a infants de 2 a 4 anys (encara que el poden utilitzar infants més petits i més grans).

 • Obsequi 1: són sis boles de tela de diferents colors lligades a un cordill que surt de cadascuna. És un tipus de bola que pesa poc, fàcil d’agafar i atractiva per als més petits. Es pot oferir als infants de pocs mesos.
 • Obsequi 2: és una capsa que conté peces amb diferents formes geomètriques. A part d’aprendre les formes, l’infant pot jugar amb les peces creant diferents configuracions més o menys figuratives.
 • Obsequi 3: és un cub gran que es descompon en 8 cubs més petits. Permet diferents tipus de construcció combinant totes les peces.
 • Obsequi 4: és semblant a l’obsequi 3. És un cub gran que es descompon en diferents peces rectangulars. Ofereix un joc més complex que l’obsequi 3.
 • Obsequi 5: també es tracta de cubs que es descomponen en peces diferents. En aquest cas també hi ha peces amb forma triangular.
 • Obsequi 6: en aquest obsequi es combinen blocs quadrats i rectangulars.
 • Obsequi 7: són peces de paper, cartró o metall que, en combinar-les, poden formar els dibuixos més variats.
 • Obsequi 8: són barretes i punts que es poden combinar per crear formes tridimensionals.

Material de María Montessori

El material de Montessori té la finalitat de crear ambients en els quals els infants avancin al seu propi ritme i segons els seus interessos.

 • Material 1: per a la vida pràctica, per aprendre a cordar.
 • Material 2: per al desenvolupament sensorial: són conjunts de 10 cilindres de diàmetre i pes diferents. Cada conjunt té la seva capsa del mateix color que els cilindres.
 • Material 3: és una capsa que conté a cada apartat 5 unitats de cada consonant (vermell) i 10 de cada vocal (blau). És un material per iniciar l’infant en la lectoescriptura.

El valor educatiu del joc

L’objectiu és que justifiqueu el valor educatiu del joc.

Treballeu com a educadors infantils en una llar d’infants (aula 2-3 anys) i una família us comenta el següent:

Acostumem a preguntar al nostre fill què fa a l’escola i sempre ens respon, jugar. Nosaltres entenem que a l’escola es va a aprendre…

Tenint en compte el valor del joc, què els respondríeu?

El model lúdic

L’objectiu de l’activitat és que identifiqueu les característiques del model lúdic.

Què diferencia les activitats lúdiques de la resta d’activitats?

Els contexts lúdics

L’objectiu de l’activitat és identificar els recursos i tècniques del model lúdic per tal d’afavorir i potenciar el joc dels infants.

Els infants juguen de manera natural i espontània en els diferents contextos.

Establiu criteris comuns a considerar en el context informal, formal i no formal amb relació a l’organització de: l’espai, el temps, els materials i el paper de l’adult.

La metodologia del joc en l'àmbit educatiu formal i no formal

L’objectiu de l’activitat és valorar fins a quin punt el joc està present en l’àmbit educatiu formal i en el no formal.

Cerqueu per Internet projectes que utilitzin el joc com a eix d’intervenció, en l’àmbit educatiu formal i en el no formal. Seleccioneu-ne dos i responeu a les qüestions següents:

 1. Títol projectes.
 2. Indiqueu, en general, quins aspectes tenen en comú i quins tenen de diferent.
 3. Mireu si en aquests projectes hi ha objectius relatius a la socialització del infants i escriviu-los.
 4. Reflexioneu sobre la importància del joc com a factor d’integració, d’igualtat i de convivència.
Anar a la pàgina anterior:
El model lúdic
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació