Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Trieu l’opció correcta.

Indiqueu quins dels objectes següents són joguines:

NúmPregunta
1

Tricicles.

2

Nines folklòriques.

3

Joies de fantasia adreçades als infants.

4

Bicicletes dissenyades per fer esport.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta.

Des del punt de vista normatiu, les joguines són…

NúmPregunta
1

objectes de la vida quotidiana que permeten el joc infantil.

2

aquells productes concebuts i adreçats al joc per als infants de 0 a 14 anys.

3

objectes seleccionats com a material lúdic, que permeten moltes possibilitats.

4

qualsevol objecte construït per l’infant que el permeti jugar.

Exercici 3

Trieu l’opció correcta.

No hauríem de comprar una joguina per a una classe de 3 anys en el cas que…

NúmPregunta
1

no estigui elaborada amb matèries primeres naturals: cotó, lli, fusta…

2

estigui formada per peces petites fàcilment desmuntables.

3

a l’etiqueta indiqui “No recomanat per a menors de 24 mesos”.

4

En qualsevol dels casos anteriors.

Exercici 4

Trieu l’opció correcta.

Indiqueu quina de les orientacions següents, adreçada als pares per comprar els regals de Reis als seus fills, no seria la més adequada.

NúmPregunta
1

Ensenyeu-li la màgia de la sorpresa.

2

Compreu almenys tres joguines de les que demana.

3

Sorpreneu-vos amb ell en obrir els regals.

4

És important que les joguines que els compreu siguin divertides.

Exercici 5

Trieu l’opció correcta.

Quin dels materials següents no seria adequat per a un infant de 2 anys?

NúmPregunta
1

Un tricicle.

2

Una joguina d’arrossegar.

3

Un cavall de balanceig.

4

Ninots amb filferros.

Exercici 6

Trieu l’opció correcta.

Quin dels criteris següents no s’hauria de tenir en compte per seleccionar joguines?

NúmPregunta
1

Que sigui sofisticada.

2

Que sigui segura.

3

Que sigui versàtil.

4

Que sigui estètica.

Exercici 7

Trieu l’opció correcta.

Quina de les característiques següents no és pròpia de les joguines?

NúmPregunta
1

Són objectes que s’utilitzen com a mitjancers en les situacions de joc.

2

Són imprescindibles per al joc.

3

Són útils en la mesura que donen suport al desenvolupament infantil, però mai per elles mateixes.

4

De vegades determinen el joc, però mai no el substitueixen.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos