Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat l’alumne/a:

 1. Contextualitza el model lúdic en la intervenció educativa, valorant-lo amb les diferents teories sobre el joc, la seva evolució i importància en el desenvolupament infantil i el seu paper com a eix metodològic.
  • Identifica les característiques del joc en els nens.
  • Analitza l’evolució del joc durant el desenvolupament infantil.
  • Analitza la importància del joc en el desenvolupament infantil.
  • Valora la importància d’incorporar aspectes lúdics en el procés d’ensenyament-aprenentatge.
  • Estableix semblances i diferències entre les diverses teories del joc.
  • Relaciona el joc amb les diferents dimensions del desenvolupament infantil.
  • Reconeix la importància del joc com a factor d’integració, d’adaptació social, d’igualtat i de convivència.
  • Analitza projectes que utilitzin el joc com a eix d’intervenció, en l’àmbit formal i en l’àmbit no formal.
  • Incorpora elements lúdics en la intervenció educativa.
  • Valora la importància del joc en el desenvolupament infantil i com a eix metodològic de la intervenció educativa.
  • Reconeix les diferents tendències i experiències més rellevants sobre el disseny d’espais lúdics.
 2. Selecciona joguines per a activitats lúdiques, relacionant les seves característiques amb les etapes del desenvolupament infantil.
  • Analitza diferents tipus de joguines, les seves característiques, la seva funció i les capacitats que contribueixen a desenvolupar en el procés evolutiu de l’infant.
  • Valora les noves tecnologies com a font d’informació.
  • Elabora un dossier de joguines infantils adequades a l’edat.
  • Recopila joguines tradicionals relacionant-les amb l’edat.
  • Identifica joguines per a espais tancats i oberts adequats a l’edat.
  • Enumera i classificar diferents joguines atenent als criteris de: edat, espai de realització, rol de l’educador, nombre de participants, capacitats que desenvolupen, relacions que s’hi estableixen i materials necessaris.
  • Estableix criteris per a la disposició, utilització i conservació de materials lúdics.
  • Analitza la legislació vigent en matèria d’ús i de seguretat de joguines.
  • Reconeix la necessitat d’adequació a les condicions de seguretat de les joguines infantils.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Mapa conceptual