Annexos

Joguines adequades per a cada edat

En el document “Joguines adequades per edats” es relacionen les joguines amb el desenvolupament de l’infant i es fa una llista molt detallada de les joguines més adequades per a cada edat de 0 a 6 anys que té la finalitat de servir a pares i educadors a l’hora d’escollir la joguina adequada per a cada infant.

Les 10 superjoguines

Les 10 superjoguines són 10 objectes que no són joguines específiques però poden ser la delícia dels petis. És un exemple de l’ús a casa o a l’escola de material de recuperació per jugar i d’altres elements que no són pròpiament materials.

Objectes que no es poden considerar joguines

Amb relació a la legislació sobre la seguretat de les joguines, en l’annex I del Reial decret 880/1990 s’especifiquen els objectes que no es poden considerar joguines.

Exigències de seguretat de les joguines

Amb relació al Reial decret 880/1990 referent a la seguretat de les joguines s’estableixen les exigències de seguretat en les joguines.

Guia per als consumidors en la compra de joguines

El document “Guia per consumidors de joguines” completa el punt relatiu als organismes que vetllen per la qualitat i la seguretat de les joguines i dóna una guia per als consumidors en la compra de joguines.

Anar a la pàgina anterior:
Exercicis d'autoavaluació
Anar a la pàgina següent:
El model lúdic