Activitats

Joguina i desenvolupament

L’objectiu de l’activitat és analitzar joguines en funció de les seves característiques.

Amb relació a aquesta joguina…

Figura

Responeu les qüestions següents:

 1. Per a quines edats seria més adequada?
 2. Quins aspectes pot desenvolupar en els infants?
 3. Quin tipus de joc afavoreix?

 1. Entre els 3 i els 7 anys aproximadament. Abans dels 3 anys aquesta joguina no és segura ja que conté peces petites, és gran per a una mà petita, pesa i té algunes arestes.
 2. Aquesta joguina afavoreix:
  • Conductes d’imitació del món dels adults reproduint accions de càrrega, descàrrega i transport d’objectes.
  • El desenvolupament de la imaginació inventant situacions relacionades amb els temes anteriors.
  • Desenvolupa el llenguatge, sobretot si juga amb altres infants, i la coordinació de moviments.
 3. Joc simbòlic.

Completant-ho més, sobre els aspectes que desenvolupa:

A nivell sensoriomotriu:

 • Coordinació dinàmica general: acompanya la marxa, exercita el braç i la mà, precisió, força.
 • Motricitat fina: manipulació precisa amb els dits i les mans (carregar i descarregar la caixa del camió).
 • Percepció visual i orientació espacial: desenvolupa les nocions de distància, de velocitat i l’orientació en l’espai en general.
 • Percepció tàctil: manipulació de sorra i aigua que cal carregar i descarregar.

A nivell cognitiu:

 • Coneixement del medi físic i de les propietats dels objectes (les rodes giren, característiques de les superfícies, etc.).
 • Aprenentatge per assaig i error, autoconeixement, autonomia en l’experimentació.
 • Imitació i representació (d’activitats del món adult). Funció simbòlica.
 • Desenvolupament de la imaginació i la creativitat.
 • Desenvolupament del llenguatge (sobretot si es comparteix el joc amb altres infants).

A nivell social:

 • Socialització quan es comparteix el joc amb altres infants (aprendre a compartir, a respectar l’opinió dels altres i a fer valer la seva, superar l’egocentrisme, etc.).
 • Desenvolupament moral: el valor de la conservació de les joguines.

A nivell afectiu:

 • Plaer de construir i destruir.
 • Descobriment de causa-efecte.
 • Identificació amb l’adult.
 • Establir vincles afectius amb els companys de joc.

El paper de la joguina en el desenvolupament de l'infant

L’objectiu d’aquesta activitat és que identifiqueu i valoreu la contribució de la joguina al desenvolupament afectiu de l’infant.

En Xavi té 3 anys. Ha començat a anar a l’escola i no se separa del seu telèfon mòbil de joguina. Quan li sembla s’allunya del grup i es posa a parlar pel mòbil.

Figura

Com a educador quina valoració faríeu d’aquest comportament d’en Xavi?

Una joguina per a cada edat

L’objectiu d’aquesta activitat és que sapigueu seleccionar joguines variades i adequades segons l’espai i l’edat dels infants.

Seleccioneu les joguines que no haurien de faltar en una classe d’infants d’1 a 2 anys. Classifiqueu-les segons siguin més adequades per jugar-hi a l’exterior o a l’interior. Justifiqueu la vostra selecció.

Joguines que desperten la imaginació

L’objectiu de l’activitat és reflexionar sobre el concepte de joguina.

Llegiu el fragment següent i comenteu la situació que s’hi descriu:

Un pare i una mare sorprenen amb un gran regal el seu fill de 5 anys. Ell el desembolica amb impaciència i entusiasme. En obrir-lo, la seva mare li diu: “Mira, una cabaneta de fusta!”

Mentre els seus pares es posen a muntar-la, el seu fill es posa a jugar amb els papers i l’embolcall del regal. Quan la cabaneta ja està muntada, el nen segueix entretingut amb els papers i la capsa del seu nou joc i no fa gens de cas a la cabaneta.

Veient la indiferència del nen envers la cabaneta, la mare, una mica frustrada, li pregunta: “Per què t’agrada més ficar-te dins la capsa que a la cabaneta?”

El nen, una mica sorprès per la pregunta, li contesta: “Perquè la cabaneta és només una cabaneta, en canvi, el que tu anomenes capsa, és un PALAU, després un CASTELL, també una TENDA ÍNDIA…”

Florencia Scarpato. Psicòloga especialista en infància i adolescència. Revista Amb Nens.

El pare i la mare s’han pogut sorprendre però el cert és que la cabaneta regalada ja ho té tot dit, està tot escrit, mentre que la capsa és un llibre obert en blanc per escriure-hi la història que es vulgui. La capsa ha aconseguit despertar la imaginació d’aquest nen, les seves fantasies. Segons el moment evolutiu i del que estigui intentant entendre del seu entorn, el nen jugarà a una cosa o a una altra.

Quan més despertem, amb un regal, la imaginació, la creativitat i la il·lusió de l’infant més gaudirà d’aquella joguina i més l’ajudarem a desenvolupar el seu creixement emocional. És important que la joguina desperti el joc simbòlic. Una de les eines que ajuden el nen a entendre el món i a trobar-hi el seu lloc és el joc simbòlic.

Els valors que transmet la joguina

L’objectiu de l’activitat és reflexionar sobre el paper de l’educador i de la joguina en la transmissió de valors en els infants.

Els missatges sexistes, violents o poc respectuosos amb l’entorn poden ser presents en les joguines i, per tant, a l’educació dels infants. Tanmateix, de vegades, són els adults els qui fan servir les joguines de manera sexista. Per tant, l’educador ha de tenir molta cura a no reproduir rols sexistes a través de les seves valoracions (els nens no juguen a…) i de les propostes de joc.

Establiu alguns criteris ètics en l’adquisició de joguines a l’escola infantil.

Es partirà de l’acord en què l’educador fomentarà que nens i nenes juguin junts, que elegeixin lliurement els seus jocs, transformarà aquells que consideri discriminatoris afavorint el creixement i la identitat de cada infant.

Les àrees transversals suposen un bon punt de partida per reflexionar sobre els valors que es volen fomentar. Alguns criteris ètics podrien ser:

 • Optar per joguines poc sofisticades ja que donen més possibilitat de crear i imaginar amb elles.
 • Seleccionar joguines que afavoreixin l’associació i la interacció en el joc.
 • No comprar joguines parabèl·liques o que estimulin la violència, la crueltat i qualsevol tipus de conducta discriminatòria.
 • No comprar joguines que facin por.
 • Optar per joguines construïdes respectant el medi ambient.

Impacte de la publicitat en els infants

L’objectiu de l’activitat és reflexionar sobre el paper dels adults per minorar l’impacte de la publicitat en la població infantil.

La publicitat utilitza mecanismes variats per despertar el desig i la necessitat del producte que publicitat amb la finalitat d’augmentar les vendes. La publicitat ens afecta a tots, però especialment la població infantil.

Com es pot combatre l’impacte constant de la publicitat en els infants?

Us proposem que penseu mesures per combatre l’impacte de la publicitat en els infants:

 • Com a educadors i pares.
 • Des de les cadenes de TV.

Algunes propostes podrien ser les següents:

Educadors i pares:

És molt important que educadors i pares estiguin preparats per escollir la joguina adequada per a cada infant, sense deixar-se influir per la publicitat. Això suposa:

 • Estar informats de la gran quantitat i varietat de joguines existents actualment al mercat i no deixar-se portar únicament per les que mostra la propaganda televisiva.
 • Conèixer bé l’infant al qual va adreçada la joguina (necessitats, preferències, etc.).
 • Conèixer els criteris psicopedagògics sobre les joguines.
 • Fomentar que els infants construeixin les seves pròpies joguines.
 • Promoure els jocs participatius.
 • Des dels centres educatius i socioeducatius, treballar el tema del consum per tal de generar, de mica en mica, en la població infantil una actitud crítica del món consumista i de la publicitat.

Per la seva banda, les cadenes de TV podrien:

 • Limitar el nombre d’anuncis de joguines al llarg de la programació infantil. Alguns estudis recents han constatat que els infants detecten les imatges d’un anunci publicitari, malgrat que només duri 20 segons, d’una manera global i amb una capacitat de lectura molt superior a la dels adults. Aquesta habilitat li permet percebre de manera significativa més d’un objecte a la vegada. D’això, la publicitat se n’aprofita oferint dues joguines diferents, fet que provoca el mateix impacte en la seva ment que si es mostressin separadament cadascuna d’elles.
 • Potenciar l’emissió de programes d’educació per al consum en els infants, ajudant a fomentar l’esperit crític. L’autoregulació de les empreses anunciants és també important. Des de l’Associació Espanyola de Fabricants de Joguines (AEFJ) s’ha adoptat un codi deontològic que obliga tots els seus socis, entre altres compromisos, a evitar que la publicitat dels seus productes identifiqui la possessió d’una joguina determinada amb un nivell més alt d’acceptació dels nens en el seu entorn o amb l’adquisició de més prestigi o de millors capacitats (per la identificació amb els personatges inclosos en la imatge de la joguina), o amb el fet que no comprar-la comporti l’inevitable rebuig dels companys.

Les joguines bèl·liques

L’objectiu d’aquesta activitat és que reflexioneu sobre la funció de determinades joguines en el desenvolupament de l’infant.

Com a educadors infantils, reflexioneu sobre la controvèrsia respecte a les joguines bèl·liques:

 • No a les joguines bèl·liques perquè creen o afavoreixen l’agressivitat en els infants.
 • Sí a les joguines bèl·liques perquè canalitzen aquesta agressivitat de manera positiva i sense conseqüències.

Abans, llegiu l’article de M. Aurèlia Capmany

.

Quina és la vostra opinió?

La publicitat de les joguines a la TV

L’objectiu de l’activitat és identificar els mecanismes que utilitza la publicitat per a la TV respecte de les joguines.

En aquesta activitat heu de fer un estudi de la publicitat de la joguina a la televisió.

 1. Trieu un anunci d’una joguina.
 2. Indiqueu-ne el nom i el fabricant.
 3. Franja horària en què s’emet.
 4. Analitzeu quin tractament es fa respecte del rol de gènere.
 5. Anoteu quins recursos utilitzen els publicistes per captar l’atenció de l’espectador i si es compleix la normativa.

Fitxa pedagògica de la joguina

L’objectiu de l’activitat és identificar els trets característics d’una determinada joguina i els aspectes que desenvolupa en l’infant.

Empleneu una fitxa pedagògica per a aquesta joguina.

Descripció: Està fabricada amb roba de diferents colors i la cara és de plàstic tou. Pot desplaçar-se i funciona amb piles. Emet melodies i efectes lluminosos.

Figura

Alguns dels continguts de la fitxa podrien ser els següents:

Nom joguina Tito gusanito
Fabricant PLAYSKOOL
Edat De 6 a 18 mesos
Individual X
Col·lectiu
Amb adult
Aspectes que desenvolupa en l’infant • Relacions causa-efecte
• Coordinació ull-mà
• Percepció i discriminació visual.
• Pot estimular el desplaçament de l’infant (gateig, marxa) convidant-lo a agafar-la.

Dossier de joguines tradicionals

L’objectiu de l’activitat és elaborar recursos lúdics.

Elaboreu un dossier de joguines tradicionals classificades per edats de 0 a 6 anys.

Heu d’indicar, com a mínim, els aspectes que cada joguina contribueix a desenvolupar en els infants, materials amb què ha estat elaborada, si és més adequada per jugar-hi en espais interiors o exteriors, etc.

Feu la presentació del dossier en un arxiu en PowerPoint.

Organització i conservació de les joguines

L’objectiu de l’activitat és establir criteris d’organització dels materials lúdics a l’aula per tal de facilitar l’autonomia dels infants.

Per facilitar la localització i afavorir la conservació de les joguines es recomana que a la classe estiguin disposades i agrupades seguint algun criteri establert prèviament, el qual ha de ser fàcilment identificable pels infants, per tal de facilitar-ne la utilització i recollida posterior una vegada s’ha acabat de jugar.

Proposeu diferents criteris per a la disposició, utilització i conservació de les joguines en l’aula d’infants de 3 anys.

Normativa de seguretat en les joguines

L’objectiu de l’activitat és comparar el que estableix la normativa sobre la seguretat en les joguines i el que ens trobem realment al mercat.

Visiteu diferents comerços on venguin joguines. Seleccioneu diferents tipus de joguines i reviseu si la informació facilitada a l’envàs compleix amb la normativa europea i espanyola.

Quines conclusions en traieu?

Anar a la pàgina anterior:
La joguina
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació