Referències

Bibliografia bàsica

Garaigordobil, M. (1990). Juego y desarrollo infantil. Madrid: Editorial Seco-Olea.

Us pot servir com a llibre de consulta en els apartats relatius a la contribució del joc en el desenvolupament infantil.

Romero, V.; Gómez M. (2008). El juego infantil y su metodología. Barcelona: Ed. Altamar, S.A.

Us poden ser útils els capitols 1, 2, 3 i 4.

Bibliografia complementària

Ramsey Musselwhite, C. (1990). Juegos adaptados para niños con necesidades especiales: estrategias para intensificar la comunicación y el aprendizaje. Madrid: Ministerio de Asuntos Sociales, Instituto Nacional de Servicios Sociales.

Caroline Ramsey és doctora especialista en trastorns de la comunicació i va editar aquesta obra que pot servir de manual per adaptar jocs i joguines a infants amb algun tipus de discapacitat.

Vygotski, L. (1995). Pensamiento y lenguaje. Teoría del pensamiento cultural de las funciones psíquicas. Barcelona: Ed. Paidós.

Gross, K. Elkonin, D. B. (1985). Psicología del juego. Madrid: Ed. Visor.

Són dos llibres recomanats per si voleu aprofundir en el pensament d’aquests autors.

Broto, C. (2009). Parques infantiles, planificación y diseño. Barcelona. Editorial Links Structure.

Aquest volum presenta, d’una manera clara i precisa, un compendi de directrius, consells i solucions per a dissenyar els espais de joc. Des del planejament de l’espai fins als detalls de cada element, s’exposen les necessitats i preferències per edats i per a col·lectius amb necessitats especials. Els textos explicatius s’acompanyen d’il·lustracions que aclareixen els conceptes i, per a cadascun dels elements de joc es detallen els materials i les funcions, i es dedica una atenció especial als aspectes de seguretat i d’accessibilitat.

Referències bibliogràfiques

Adreces d'interès

http://educalia.educared.net/edujsp/primaria/jocs/jocs.jsp

Hi podreu trobar jocs interactius, projectes i programes d’interès educatiu que us poden servir de recursos per a l’aula.

http://www.rosasensat.org/

Podeu consultar articles d’actualitat, cursos de formació, publicacions, etc. relacionats amb el món de l’educació.

http://www.joguinasegura.com/web/cat

Web de la cooperativa ABACUS per saber més sobre diferents temes relacionats amb el joc i les joguines (consells, recursos, legislació, etc.).

http://www.jugueteseguro.coop/web/cat/05_index.asp?idcategoria=1

Des d’aquesta pàgina podreu consultar els tres articles de M. Aurèlia Capmany “Es muy fácil desarmar a un niño” relatius a les joguines bèl·liques.

http://www.aulainfantil.com/

Hi trobareu molts recursos: jocs i joguines classificats per edats, tipologies, valor educatiu, etc.

Temes d’interès per a educadors (recull d’articles) i pares i mares.

http://www.aefj.es/

Des d’aquest web podeu consultar bases de dades de jocs i joguines, classificats per tipus, edats i valor educatiu relatius a les principals marques de joguines (Ludomecum).

http://www.crecerjugando.org/publicaciones.html

Hi trobareu publicacions, articles i notícies actuals relacionades amb el joc en format pdf.

http://noticias.juridicas.com/

Es tracta d’un cercador des del qual es pot consultar legislació diversa.

http://noticias.juridicas.com/base_datos/admin/rd880-1990.html

En aquesta adreça es pot consultar directament el Reial decret 880/1990, de 29 de juny, pel qual s’aproven les normes de seguretat de les joguines.

http://www.guiadeljuguete.com/

Web en què trobareu molts recursos per a infants: joguines, jocs i activitats, passatemps, etc., classificats per edats.

http://www.youtube.com/watch?v=4TGQAZiNmrw&feature=player_embedded

Aquest vídeo intenta mostrar el significat del model lúdic.

Anar a la pàgina anterior:
Mapa conceptual
Anar a la pàgina següent:
El joc infantil