Polítiques de màrqueting

Comerç i màrqueting
  • Coordinació
  • David Torres Velasco
  • Redacció
  • Tatiana Soler Pastor, David Torres Velasco
  • Adaptació
  • Tatiana Soler Pastor, David Torres Velasco
  • Comerç i màrqueting
  • W.CFGS.VEC.M08/0.01
  • CFGS Gestió comercial i màrqueting
© Departament d'Educació
Primera edició: febrer 2016

Taula de Continguts