Automatismes industrials

Electricitat i electrònica
 • Coordinació
 • Jesús Martin Lledó
 • Redacció
 • Àngel Garcia Pujol
 • Jesús Martín Lledó
 • Lluís Martínez Novoa
 • Xavier Mesas Laserna
 • Pedro Sanchez Vallejo
 • Ramon L. Yuste Yuste
 • Joseba Zubiaurre Lusa
 • Electricitat i electrònica
 • W.CFGM.IEA.M01/0.09
 • CFGM - Instal·lacions elèctriques i automàtiques
© Departament d'Educació
Primera edició: setembre 2010
Última actualització: d’abril 2023

Taula de Continguts