Introducció

El sector comercial actual és molt ampli; la diversitat de comerços i establiments ofereixen una oferta molt variada quant a productes i tipus de servei. Conèixer el mercat actual i saber-se moure és important per gestionar molt millor la nostra economia.

L’acció de proveïment de la llar, és una tasca que ocupa una part important del temps d’una persona o professional dins d’una llar. Aprendre a organitzar-se i saber escollir aquells productes, béns o serveis que realment necessitem o que donaran cobertura a les nostres necessitats és important, tant com estar informats de la nostra economia i saber què ens podem permetre i què no, i en quin moment.

Els TAPSD han de desenvolupar una tasca molt important dins de les unitats de convivència. Proveir una llar de manera directa o acompanyar els membres que hi viuen en el procés necessita una supervisió constant que afavoreixi hàbits i dinàmiques saludables (bona mentalització), que afavoreixin l’organització de la llar (ordre) i, que alhora, siguin favorables econòmicament (trobar l’equilibri entre els ingressos i les despeses).

Al primer apartat, “Compra i emmagatzematge de productes de la llar”, coneixerem els diferents tipus d’establiments comercials que podem trobar actualment i les seves característiques. Valorarem quins presenten més avantatges i per tant ens són més favorables segons les nostres necessitats. Veurem les diferents maneres que hi ha de fer les nostres compres i la importància i els beneficis que pot comportar a la nostra economia anar a comprar amb una llista de la compra feta i pensada.

A banda, parlarem de la importància d’un consum responsable i intel·ligent davant l’oferta existent, així com la importància de conèixer els beneficis del producte local i de proximitat. També abordarem la importància de saber el que comprem mitjançant la identificació de les etiquetes i què signifiquen. Tractarem la importància de la conservació dels productes segons les seves qualitats i com emmagatzemar en funció dels diferents espais que tenim a la llar.

Al segon apartat, “Seguiment de la gestió econòmica”, treballarem la importància del seguiment de l’economia familiar, de la necessitat de saber interpretar la informació i de tots aquells serveis i/o sistemes que ens ajuden en la nostra economia diària. Sabrem què poden aportar les entitats financers a la nostra economia i la seva gestió, així com els diferents serveis i productes que ofereixen als seus clients.

A banda, elaborarem un pressupost familiar, coneixerem d’on provenen els ingressos d’una família i quines són les principals despeses que cal abordar. També parlarem del pes que té l’estalvi en la nostra economia i com portar-lo a la pràctica perquè ens ajudi en la nostra economia. Finalment, coneixerem la importància de conèixer i saber interpretar la informació vinculada directament a la nostra gestió econòmica del dia a dia.

Per assolir els objectius d’aquesta unitat cal que feu els exercicis d’autoavaluació i les activitats proposades. En cas de dubte podeu preguntar al fòrum de l’assignatura, ja que així us podran ajudar els vostres companys o el professor.

Anar a la pàgina següent:
Resum