Annexos

L'alimentació saludable en les persones grans

En aquesta guia L'alimentació saludable en les persones grans, elaborada per la fundació Agrupació Mútua i l’Institut per l’Envelliment de la Universitat Autònoma de Barcelona, s’ofereixen pautes i consells per promocionar hàbits alimentaris saludables que comportin un envelliment amb bona salut i evitant l’aparició de certes malalties.

Consumir menys, viure millor

En aquesta senzilla guia Consumir menys, viure millor. Guia per l'estalvi i el consum conscient de roba, electrodomèstics, oci i transport, editada per l’Ajuntament del Prat de Llobregat, es reflexiona sobre la necessitat impulsiva que tenim moltes vegades de consumir productes que no necessitem.

Anar a la pàgina anterior:
Exercicis d'autoavaluació
Anar a la pàgina següent:
Seguiment de la gestió econòmica