Activitats

La llista de la compra

L’objectiu d’aquesta activitat és treballar la planificació i elaboració de la llista de la compra.

En les activitats de l’apartat “La gestió del pressupost”, de la unitat “Gestió i administració de la llar”, heu conegut la Sra. Maria i heu elaborat un pressupost en funció de la seva economia personal, intentant ajustar al màxim els diferents conceptes per tal que aquest resulti equilibrat.

Recupereu aquesta informació i treballeu:

 1. L’elaboració de la llista de la compra, introduint el màxim possible de productes fresc.
 2. Digueu on compraríeu cada un dels productes, és a dir, en quin tipus d’establiment.
 3. Indiqueu la periodicitat de la compra, segons els tipus de productes.

És important que en aquesta planificació quedin cobertes les necessitats bàsiques d’alimentació i altres productes bàsics en una llar (com ara els productes d’higiene i neteja) i que siguin habituals en una llista de la compra.

Activitat de lliure realització per part de l’alumne/a.

Aspectes importants que cal tenir en compte:

 • Les despeses s’han d’ajustar al que vàrem indicar a les activitats de l’apartat “La gestió del pressupost”, de la unitat “Gestió i administració de la llar”.
 • Les despeses no poden superar els ingressos.
 • És important que la major part dels productes siguin frescos i provinents de mercats municipals.
 • La llista de la compra ha d’incloure productes alimentaris de tot tipus (carns, verdures, fruites, làctics…) i incorporar el màxim de productes de la dieta mediterrània.

Etiquetes amb implicació mediambiental

L’objectiu d’aquesta activitat és reconèixer les etiquetes que existeixen actualment en el mercat, amb una implicació mediambiental.

Expliqueu la diferència entre una etiqueta ecològica i una etiqueta energètica. Poseu un exemple de cada una d’elles i quin tipus de productes o serveis la porten.

L’ecoetiqueta o etiqueta verda és una identificació que porten de manera voluntària determinats productes per indicar que són més o menys respectuosos amb el medi ambient segons la normativa europea. Promouen l’ús de productes i mecanismes que compleixin amb un cicle de vida sostenible, tenint en compte els següents criteris:

 • Impacte del producte al llarg de la seva vida.
 • Consum i contaminació.
 • Consum d’energia.
 • Emissions a l’atmosfera.
 • Residus que genera.

Un exemple: ampolles de vidre, ampolles de plàstic, roba i calçat, vehicles amb poques emissions, etc.

L’etiqueta energètica, o dels electrodomèstics, regula el consum d’energia d’aquests aparells. En funció de les seves característiques, per exemple la capacitat de càrrega d’una rentadora, se li atorga una lletra i un color que el classifica energèticament.

Un exemple: els electrodomèstics de gran volum, com ara les neveres, rentadores, forns…

Consum responsable

L’objectiu de l’activitat és reflexionar sobre els beneficis que pot comportar afavorir el consum responsable entre la població.

Argumenteu què penseu sobre el consum responsable i amb quines accions el posem en pràctica. Digueu quines accions estan al vostre abast com a consumidors i de quina manera les podeu posar en pràctica.

Reflexió personal de l’alumne.

L’argument ha d’estar centrat en els factors que impliquen un consum responsable com ara:

 • Reduir el consum de béns i serveis innecessaris.
 • Ser més actius i participatius.
 • Promoure el consum local (agricultura, ramaderia i pesca).
 • Fomentar l’ús de productes de segona mà (roba, electrodomèstics, mobles…).
 • Posar en pràctica les tres erres: reutilitzar, reparar i reciclar.

Exemples de pràctiques:

 • Comprar roba de segona mà.
 • Comprar productes en envasos reciclables o retornables.
 • Donar una segona oportunitat a la roba que no volem amb altres persones properes.
 • Comprar producte fresc i de temporada.
 • Ajustar la llista de la compra a les nostres necessitats reals de consum per no haver de llençar aliments.
 • Utilitzar el transport públic o desplaçar-se en vehicles com ara bicicleta o caminar.

Productes locals

L’objectiu d’aquesta activitat és saber què entenem per producte local.

Penseu en el que consumiu en el vostre dia a dia i reflexioneu si feu compra de producte local o no.

Digueu com ho faríeu per esbrinar, quan sou a la botiga, si un producte que voleu comprar és local o no.

Per saber si la compra d’un producte que hem comprat és local o no podem plantejar-nos les opcions següents:

 • Preguntar directament a la botiga l’origen dels productes, ja que han de poder justificar la seva procedència.
 • Mirar què ens indica l’etiqueta.
 • Consumir productes de temporada, ja que si no ho són segur que procedeixen d’hivernacles.

L'emmagatzematge de la llar

L’objectiu d’aquesta activitat és establir una relació entre la salut i la nostra manera de viure.

Davant l’afirmació “una llar organitzada és sinònim de salut”, reflexioneu i digueu quins aspectes penseu que poden anar vinculats a aquesta afirmació i si creieu que tenen alguna relació directa amb la salut física, psicològica i social de les persones. Podeu posar un exemple per fer-ho més entenedor.

Resposta lliure per part de l’alumne/a.

Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació