Ofimàtica i procés de la informació

Administració i gestió
 • Coordinació
 • M. Antònia Rossell Olivé
 • Redacció
 • M. Antònia Rossell Olivé
 • Ada Lluch Rossell
 • Carme Palau Matamoros
 • Manuel Olmos Mas
 • Roser Agustí Cambras
 • G. Isabel Aller Castro
 • Roser Ferrer Guardiola
 • Eduardo Latorre Jarque
 • Ruben Pino Garcia
 • Josep Escoda Ferré
 • José Pedro García de las Bayonas Moreno
 • Marina Serra Gesti
 • Albert Alfonso
 • Albert Criado
 • Xavier Ripoll
 • Núria Sánchez Armengol
 • Nico Torres
 • Adaptació
 • Manuela Torres Risco, Pilar Bertrans Costa, M. Antònia Rossell Olivé, Cristina Obiols Llopart i Ada Lluch Rossell
 • Administració i gestió
 • CFGS.ADM.M05/0.13
 • CFGS - Administració i finances / CFGS - Assitència a la direcció
© Departament d'Educació
Primera edició: setembre 2013

Taula de Continguts