Organització d’esdeveniments empresarials

Administració i Gestió
  • Coordinació
  • Pere Chacon Conesa
  • Redacció
  • Maria Abril Sellarés
  • Sònia Menéndez Stabilito
  • Administració i Gestió
  • W.CFGS.ADI.M09/0.18
  • Assistència a la Direcció
© Departament d'Educació
Primera edició: Febrer 2018

Taula de Continguts