Llançament de nous productes i serveis

Comerç i màrqueting
  • Coordinació
  • Isabel Matillas López
  • Redacció
  • Santiago Ariste Castaño, Isabel Matillas López, Irene Suau Solé
  • Comerç i màrqueting
  • W.CFGS.MIP.M06/0.23
  • CFGS - Màrqueting i publicitat
© Departament d'Educació
Primera edició: febrer 2023
Última actualització: de gener 2023

Taula de Continguts