Intervenció amb famílies i atenció als infants en risc social

Serveis socioculturals i a la comunitat
 • Coordinació
 • Carme Zaragoza Domènech
 • Redacció
 • Alícia García López
 • Montserrat Sorribas Pareja
 • Estrella Izquierdo Hernández
 • Virginia Romero Rosales
 • J. Montserrat Boyero Martin
 • Núria Casanovas i Mussons
 • Diego de Haro i Nieto
 • Àngels Gil i Fernàndez
 • Carmen Marín i Prieto
 • Anna Riera i Camps
 • Adaptació
 • Alícia García López
 • Montserrat Sorribes Pareja
 • Serveis socioculturals i a la comunitat
 • W.CFGS.EDI.M01/0.10
 • CFGS - Educació infantil
© Departament d'Educació
Primera edició: setembre 2011

Taula de Continguts