Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència

Serveis socioculturals i a la comunitat
 • Coordinació
 • Sussana Vidal Marsal
 • Redacció
 • Núria Esteba Almuni
 • Montse Pérez Fígols
 • Meritxell Torres Casas
 • Pilar Valiente Ballesteros
 • Sussana Vidal Marsal
 • Serveis socioculturals i a la comunitat
 • CFGM.APD.M05/0.20
 • CFGM Atenció a persones en situació de dependència
© Departament d'Educació
Primera edició: febrer 2020
Última actualització: de maig 2022

Taula de Continguts